ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Uusiutuvan vedyn tuotantomahdollisuus selvitetään Kiteellä

Uusiutuvan vedyn tuotantomahdollisuus selvitetään Kiteellä

Maanantaina 21.6. kokoontunut Pohjois-Karjalan maakuntahallitus päätti myöntää rahoituksen Vety-/metanolitalous – Ekosysteemimallinnus, case Puhos -hankkeelle.

Hankkeessa selvitetään, voisiko Kiteen Puhoksessa investoida kemikaalien ja polttoaineiden valmistukseen uusiutuvalla energialla. Tarkastelussa on myös uusiutuvan tuulisähkön mahdollinen hyödyntäminen Kiteen teollisuusalueella ja sen ympäristössä. Kolmantena tavoitteena on vähentää alueen teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä sitomalla hiilidioksidia puuteollisuuden liimoihin.

Hankkeen tuloksena valmistuu kuvaus eri yritysten muodostamasta kokonaisuudesta, jossa korvataan käytettävää energiaa esimerkiksi biokaasulla sekä tuotetaan tuulivoimalla sähköenergiaa myyntiin ja paikallisesti vedyn valmistukseen elektrolyysillä.

Tuulivoiman hyödyntäminen riippuu Puolustusvoimien kannasta ja tuulivoimalausunnosta, koska Venäjän raja on lähellä.

Hanke käynnistyy heinäkuussa ja jatkuu maaliskuun loppuun 2022.

Rahoitusta hankkeelle haki Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto (LUT). Maakuntaliiton myöntämä rahoitus on enintään 48 000 euroa hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 60 000 euroa. Rahoitus tulee kansallisesta Alueellisen kehittämisen määrärahasta (AKKE), joka on tarkoitettu juuri tämänkaltaisten kestävää kasvua ja elinvoimaa tukevien hankkeiden rahoittamiseen. Pohjois-Karjalan käytössä on AKKE-rahaa noin 700 000 euroa tänä vuonna, ja tukea voi hakea maakuntaliitolta jatkuvasti.

Maakuntahallitus sai tiedokseen myös Maakuntakaava 2040:n ensimmäisen vaihekaavan kaavaluonnoksesta saadut lausunnot. Niitä annettiin kaikkiaan 41 kappaletta. Turvetuotannon osalta keskustelua herätti Koivusuo–Ruosmesuon kokonaisuus ja Natura-arvioinnin tarve. Myös rakennettu kulttuuriympäristö herättää kunnissa vastakkaisia mielipiteitä. Erityisesti kaavamerkinnän vaikutus kuntakaavoitukseen aiheuttaa kysymyksiä, vaikka se ei tarkoita kohteen suojelua. Yksittäisenä asiana keskustelua on herättänyt Lieksan kaarisilta. Maakuntaliitto käy neuvotteluja eri toimijoiden kanssa kaavaluonnokseen liittyvistä kriittisistä kysymyksistä.

Maakuntaliitossa oli avoinna kulttuuriasiantuntijan toistaiseksi voimassa oleva osa-aikainen (50 %) toimi ja siihen saatiin 21 hakemusta sekä yksi hakuajan jälkeen saapunut hakemus. Maakuntahallitus päätti valita tehtävään Hannele Autin (FM).

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 23.8.

Lähikuva tuulivoimalan roottorista.

Lisätiedot:

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute