ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Uusi hanke älykkään erikoistumisen jalkauttamiseen

Uusi hanke älykkään erikoistumisen jalkauttamiseen

Uudessa maakuntaohjelmassa on vahvassa roolissa älykäs erikoistuminen, jonka strategian kärkialat, metsäbiotalous sekä teknologiat ja materiaalit, ovat myös maakunnan merkittävimmät vientialat.

Huippuosaamisen lisäksi strategiassa on tunnistettu yhteiskunnallisia haasteita, kuten teollinen uudistuminen, joihin vastatakseen pohjoiskarjalaiset toimijat voivat ottaa käyttöön ja kehittää uusia ratkaisuja. Eri indikaattoreiden valossa on kuitenkin nähtävissä, että pohjoiskarjalaisten yritysten panostus ja resurssit TKI-toimintaan ovat huolestuttavan alhaisella tasolla verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon.

Uuden hankkeen tavoitteena on toimeenpanna Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen mukaista toimintaa muun muassa kehittämällä metsäbiotalouden ja teknologiateollisuuden klusteritoimintaa kohti ekosysteemistä toimintamallia, jossa avoimen yhteistyön ja -kehittämisen merkitys korostuvat. Toiminnan kautta esimerkiksi sitoudutaan kansainväliseen kumppanuustoimintaan ja vaikuttamiseen Euroopan Komission älykkään erikoistumisen S3-alustoilla (mm. fotoniikka, bioenergia ja kaivannaisteollisuus).

Hanke toteutetaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä maakunnan tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Toteutusmalli rakentuu monitasoisesti vuorovaikutuksen ja konkreettisen tekemisen ympärille.

Kaksi vuotta kestävän hankkeen hakijoina ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Joensuun Tiedepuisto Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti on 395.700 euroa ja maakuntahallitus myönsi hankkeelle EAKR- ja valtion rahoitusta 276.990 euroa ja kuntien rahoitusta 118.710 euroa.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute