ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Tuotekehitystä tukevat ELMO-yrityspilotit käynnistyvät syksyllä 2019

Tuotekehitystä tukevat ELMO-yrityspilotit käynnistyvät syksyllä 2019

Oletko kiinnostunut puun arvoketjun tuotekehitykseen liittyvän innovaatiosetelin hakemisesta? Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa -yrityspilottien haku aukeaa syyskuussa 2019.

Tausta

Euroopan komissio valitsi tammikuussa 2018 Itä- ja Pohjois-Suomen -alueen (IP-alue) mukaan ”Alueiden elinkeinot murroksessa -pilottiin” (Regions in Industrial Transition Pilot). Pilotin avulla Euroopan komissio etsii eurooppalaisten alueiden elinkeinojen kehittämiseen uusia toimintatapoja, joilla edistetään kasvua ja työllisyyttä. Keskiössä on älykäs erikoistuminen ja erilaistuminen, johon pyritään organisaatiorajoja ylit-tävällä yhteistyöllä. IP-alueella pilottia toteutetaan Elinkeinot murroksessa (ELMO) -yhteistyön kautta, jonka tuloksena on tuotettu Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – Älykkään erikoistumisen strategia 2019–2023 (linkki ohessa).

ELMO-yrityspilotit käynnistyvät syksyllä

ELMO-yhteistyön toinen vaihe on käynnistymässä syksyllä 2019 strategian tarkempien toimenpiteiden määrittämisellä ja toimeenpanolla. Yksi näistä toimenpiteistä on ELMO-yrityspilotti, jonka toteuttamiseksi on saatu komission suorarahoitus.

Kohde: pk-yritysten tuotekehitys yhteistyössä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden (TKI-organisaatiot) kanssa
Aihe: Puun arvoketjun tuoteinnovaatiot – erityisesti kiertotalouden hallintaan liittyvät ratkaisut, tuoteke-hitystä tukevat älykkäät ratkaisut ja uudet innovatiiviset tuotteet. Vaatimustaso tuotekehityksessä on vähintään TRL 6–8 (TRL-taso kuvaa yrityksen tuotteen kehityskaarta).
Toteutus: Yrityspilotissa tullaan jakamaan 6–7 kappaletta 40 000–45 000 euron arvoista innovaatioseteliä (voucher), joka muodostaa 70–80% yrityspilotin budjetista. Innovaatioseteli myönnetään pk-yritysten ja TKI -organisaatioiden konsortiolle, jossa on oltava partnereita vähintään kahdesta IP-alueen maakunnasta.
Aikataulu: Virallinen hakukuulutus julkistetaan syyskuun alussa 2019. Haku on auki 4 viikkoa ja päätökset piloteista tehdään 6 viikon sisällä haun sulkeutumisesta. 
Tärkeää: ELMO-yrityspilotin kielenä on englanti, joten virallinen hakukuulutus, joka sisältää yrityspilotin hakuohjeet, FAQ (frequently asked questions), hakukaavakkeet, arviointikriteerit ja aikataulut, julkaistaan englanniksi.

 

Lisätietoja

Sivu arviointi ja palaute