ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Tiekartasta askelmerkit kohti hiilineutraalia Pohjois-Karjalaa

Tiekartasta askelmerkit kohti hiilineutraalia Pohjois-Karjalaa

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto valmisteli maakunnallisen ilmasto- ja energiaohjelman yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa vuonna 2011. Vuonna 2015 ohjelman tavoitteita päivitettiin ja maakuntaliitto sitoutui kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen.

Maakunnassa on päätetty luopua fossiilisen öljyn hyödyntämisestä energiantuotannossa vuoteen 2020 mennessä ja liikenteessä vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvan energian osuus pyritään nostamaan nykyisestä 66 %:sta aina sataan prosenttiin asti. Maakunnan alueella muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään 80 %:ia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Miten tavoitteet saavutetaan?

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Suomen ympäristökeskus SYKE:n ja Karelia-ammattikorkeakoulun energia-aiheiset hankkeet laativat Tiekartan öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan 2040, johon on koottu toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteet kohdentuvat energia ja ilmasto, liikenne, maankäyttö ja asuminen, kiertotalous, biotalous ja luonnonvarat sekä osaaminen ja innovaatiot sektoreille.

Tiekarttatyössä hyödynnettiin työryhmän asiantuntemuksen ohella laajaa osallistamista. Askelmerkkejä ideoitiin työpajoissa, joihin osallistui henkilöitä yli 50 organisaatiosta sekä asiasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä. Euroopan komissio valitsi tiekartan uudenlaisena strategiaprosessina älykkään erikoistumisen energiateeman alaiseksi hyväksi käytännöksi.

  • Ilmasto ja energiaohjelma toimi hyvänä pohjana tiekarttatyölle, johon nostimme vahvemmin mukaan liiketoiminnallisesta näkökulmasta merkittävinä toimialoina bio- ja kiertotalouden sekä uutena kokonaisuutena osaamisen ja innovaatiot, kertoo työryhmää vetänyt projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi PohjoisKarjalan maakuntaliitosta.

Askelmerkkien avulla voidaan saavuttaa hiilineutraali maakunta muun muassa kehittämällä energiajärjestelmää resurssi- ja kustannustehokkaaksi, mahdollistamalla vähäpäästöinen autokanta, kehittämällä digitaalisia matkustus- ja kuljetuspalveluja, parantamalla kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä, edistämällä materiaalitehokkuutta ja puurakentamista sekä kehittämällä jakamistalouden palvelu- ja kiertotalouden ratkaisuja, innovaatiotoimintaa ja kestävän liiketoiminnan malleja.

  • Raportissa on yli 300 toimenpidettä, joista eri toimijat voivat löytää hyviä ideoita maakunnan kehittämiseksi. Toimenpiteiden ja ratkaisujen laaja skaala tarjoaa kehitysmahdollisuuksia niin paikallisella, maakunnallisella, kansallisella kuin globaalilla tasolla, kuvailee projektipäällikkö Helena PuhakkaTarvainen Kareliaammattikorkeakoulusta.

 

Tiekarttatyöryhmään ovat kuuluneet Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Karelia-ammattikorkeakoulu Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa, Poveria biomassasta, SECURE, Bio4Eco, TENTacle ja CIRCWASTE-hankkeiden kautta.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute