ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Tavoitteena innovaatiotoiminnan kehittäminen ja verkostojen luominen

Tavoitteena innovaatiotoiminnan kehittäminen ja verkostojen luominen

Metsäbiotalous ja teknologiateollisuus ovat Pohjois-Karjalalle erityisen tärkeitä toimialoja. Näiden alojen tukemiseksi on käynnissä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Business Joensuun yhteinen hanke, joka pyrkii mm. edistämään alojen tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä mahdollistamaan toimijoille laajat alueelliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot.

Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hanke käynnistyi vuoden 2018 alussa ja tähän mennessä hanketta ovat vieneet eteenpäin useat eri maakuntaliiton ja Business Joensuun asiantuntijat. Olennainen osa hankkeen toimintaa ovat sidosryhmät ympäri maakuntaa. Hankkeen käytännön toimenpiteitä ovat mm. Pohjois-Karjalassa toimivien asiantuntijapalveluita tarjoavien innovaatioalustojen kartoittaminen ja niiden toimijoille järjestetyt yhteiset kehittämistyöpajat. Työpajoihin on osallistunut innovaatioalustojen edustajia, jotka ovat yhdessä pohtineet, miten alustojen toimintaa ja verkostoja pitäisi jatkossa kehittää ja miten asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Alueellista, kansallista ja kansainvälistä toimintaa

Pohjois-Karjalan innovaatiotoiminnan tilannekuvaa on selvitetty viimeisen vuoden ajan muun muassa kyselyjen ja haastattelujen avulla. Tilannekuvan avulla halutaan luoda toimijoille yhteinen käsitys maakunnan innovaatiojärjestelmän kilpailukyvystä ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on selvittää, miten voitaisiin edistää maakunnan yritysten intoa ja mahdollisuuksia panostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Hankkeessa tehtävä työ Älykkään erikoistumisen strategian suunnitelmien muuttamiseksi käytännön toimiksi jatkuu vuoden 2020 loppuun. Alueellisten kehittämistoimien lisäksi tiedossa on runsaasti yhteistyötä kansallisella tasolla, erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kesken. Lisäksi rakennetaan edelleen kansainvälisiä verkostoja maakunnan toimijoiden hyväksi. Tähän mennessä hankkeessa aikaansaatu eurooppalainen kumppanuustoiminta on vahvinta fotoniikan, bioenergian, kestävän rakentamisen ja kaivannaisteollisuuden aloilla. Kansainvälisesti merkittävä yhteistyökumppani on myös Euroopan metsäisten alueiden verkosto.

Lisätietoja hankkeen nettisivuilta.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute