ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Taiteen ja kulttuurin hyvinvointipalveluihin ryhtiä uuden hankkeen voimin

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointipalveluihin ryhtiä uuden hankkeen voimin

Kulttuurin moniottelijat Merja Pennanen ja Valpuri Ahponen ovat uuden Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan hankkeen vetäjiä.

Merja Pennanen ja Valpuri Ahponen poseeraavat Pielisjoen linnassa.

Pohjois-Karjalan kulttuurihyvinvointiin liittyvät suunnitelmat tehdään eläväksi Opetus- ja kulttuuriministeriön avustamassa Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan-hankkeessa. 160 000 euron erityisavustuksen saaneen hankkeen vetäjinä toimivat teatteri-ilmaisun ohjaaja ja Teatteritaiteen maisteri Merja Pennanen sekä Taiteen maisteri ja perushoitaja Valpuri Ahponen, jotka aloittivat työnsä 8. helmikuuta. Pennanen toimii projektipäällikkönä ja Ahponen osa-aikaisena projektisuunnittelijana.

Hanke kestää kesäkuuhun 2022 ja siinä ovat mukana maakuntaliitto, Siun sote, kunnat sekä alueen järjestöt ja kulttuuritoimijat. Pennasen ja Ahposen mukaan Pohjois-Karjala on ajan hermoilla, sillä taiteella ja kulttuurilla on tutkitusti suuri merkitys hyvinvoinnin lisäämisessä.

- Pohjois-Karjalassa on tehty paljon ruohonjuuritason kulttuurihyvinvointityötä, mutta toiminta on ollut pirstaloitunutta. Hankkeen tavoitteena on saada toimintaan suunnitelmallisuutta, pysyvyyttä ja selkeää työnjakoa Siun soten ja kuntien kesken. Käytännössä tulisi ratkaista vastuualueet ja yhteistyökuviot eri toimijoiden kesken taiteen ja kulttuurin sekä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden yhdyspinnoilla, Valpuri Ahponen kertoo.

Pennasen ja Ahposen tehtävänä on mm. kehittää toimintamalleja ja pilotoida kulttuurihyvinvointipalveluja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

- Toimenpiteet pohjautuvat yhteistyökumppaneille ja asiakkaille tehtyihin kyselyihin. Niiden perusteella luodaan maakunnallisia pilottikohteita. Tavoitteena on, että hyväksi havaitut käytännöt juurtuisivat ja jatkuisivat pilotoinnin jälkeenkin. Periaate on sama kuin prosenttitaiteessa, mutta nyt visuaalisuuden lisäksi puhutaan muistakin taidemuodoista kuten esittävästä taiteesta sekä taidelähtöisistä toiminnallisista työtavoista, Merja Pennanen kertoo.

Prosenttiperiaate on lyhyesti sitä, että prosentti rakentamisen kustannuksista käytetään taiteeseen. Muun muassa Kontiolahdella tätä on toteutettu koulurakentamisessa. Prosenttiperiaatteen laajentamisella tarkoitetaan sitä, että taiteelle ja kulttuurille varataan määrärahat myös vuosittaisista toiminta- ja käyttöbudjeteista.

Mikäli koronatilanne sen sallii, hanke järjestää kesän korvalla tilaisuuksia, joissa organisaatiot ja paikallinen kulttuuriväki kohtaavat. Hankkeen Facebook-sivuilla järjestetään livestriimejä, joissa kulttuurihyvinvointia käsitellään mm. napakoiden haastatteluiden ja tietoiskujen kautta.

Kulttuurin hyvinvointipalveluista puhutaan, kun toiminnalla on kulttuuristen tai taiteellisten päämäärien ohella myös muita yhteiskunnallisia tavoitteita, esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisy tai ikäihmisten kotona asumisen tukeminen.

- Jatkuvuuden kannalta ideaalitilanne olisi, että maakuntaan saataisiin henkilö, joka koordinoi tätä toimintaa päätyönään, Pennanen ja Ahponen toteavat.

Merja Pennanen ja Valpuri Ahponen.

Aiheesta lisää

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute