ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left REACT-EU-rahoitusta voi hakea edelleen koronasta elpymiseen

REACT-EU-rahoitusta voi hakea edelleen koronasta elpymiseen

Pohjois-Karjalassa toteutettiin kevään 2021 aikana Euroopan aluekehitysrahastoa ja Euroopan sosiaalirahastoa koskeva REACT-EU-haku. Lisärahoituksen tavoitteena oli tukea koronakriisistä toipumista ja samalla luoda pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sai 16.4.2021 sulkeutuneeseen REACT-EU-hakuun neljä hankehakemusta, joilla rahoitusta haettiin yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnettiin seuraaville kolmelle hankkeelle:

Rakentamisen vihreä siirtymä, 454 608 €

  • Hankkeessa edistetään rakennusalan menestymisen edellytyksiä koronakriisin jälkeisessä ajassa vähähiilisten ratkaisujen ja prosessien avulla. Hanke tarkastelee erilaisia keinoja vähentää rakennustoiminnasta syntyviä päästöjä rakennusliikkeissä toteutettavien pilotointien kautta. Lisäksi hanke selvittää eri materiaalien, tuotteiden ja rakennusjärjestelmien vaikutusta rakennuksen elinkaaren kokonaispäästöihin ja tarkastelee digitaalisten työkalujen hyödyntämismahdollisuuksia työmaalla.
  • Toteuttaja: Karelia ammattikorkeakoulu. Toteutusaika: 1.8.2021 - 31.8.2023.

Nopeaa kasvua maakunnan biotalouteen digitaalisuudesta – NOMADI, 389 921 €

  • Koronaviruksen seurauksena digitaalisuus on ottanut suuren harppauksen eteenpäin. NOMADI-hanke hyödyntää tätä muutosta kehittämällä uusia digitaalisia markkinointi ja -toimintakonsepteja metsäpalveluyrityksille. Konseptien kehittämisessä huomioidaan metsänomistajien tarpeet ja lupaavimmat toimintamallit pilotoidaan yhdessä palveluntarjoajien kanssa. Hankkeen toimenpiteillä edistetään myös metsäpalveluyritysten kansainvälistä verkostoitumista ja olemassa olevan teknologian ja osaamisen vientiä.
  • Päätoteuttaja: Suomen metsäkeskus. Osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus ja Euroopan metsäinstituutti. Toteutusaika: 1.6.2021 - 31.8.2023.

Koronan jälkeen uuteen kasvuun, 311 760 €

  • Hanke kehittää ja uudistaa yritysten liiketoimintaa koronakriisin jälkeisessä muuttuneessa toimintaympäristössä hyödyntämällä koronakriisin aikana havaittuja mahdollisuuksia ja markkinamurrosta. Hankkeessa toteutetaan muun muassa koulutuksia markkinointiin, sähköisiin myyntikanaviin ja tuote- ja palvelukehitykseen liittyen sekä aktivoidaan yrityksiä hyödyntämään heille suunnattuja koronatukia.
  • Toteuttaja: Business Joensuu. Toteutusaika: 1.9.2021 - 31.8.2023.

Lisämäärärahaa on jäljellä

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton REACT-EU-lisämäärärahoja on vielä jäljellä. Hakemuksia otetaan vastaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jatkuvan haun kautta.

Hankkeiden tulee kohdistua tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan uusien toimintatapojen kokeiluun ja käyttöönottoon sekä vastata koronakriisin aiheuttamiin haasteisiin ja vaikutuksiin alueella. Erityisinä näkökulmina ovat digitalisaatio ja hiilineutraalit ratkaisut.

Lisäksi hankkeiden on tuettava rakennerahasto-ohjelman tavoitteita, sekä POKAT 2021 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa ja Pohjois-Karjalan selviytymissuunnitelmaa. Katso tarkemmat tiedot ala olevien linkkien kautta.

Sydämen muotoinen lehti puun runkoa vasten.

Lisätiedot:

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute