ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalassa tehdään selvitys maalämmön hyödyntämisen mahdollisuuksista

Pohjois-Karjalassa tehdään selvitys maalämmön hyödyntämisen mahdollisuuksista

Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä toteutetaan joulukuussa selvitys maalämmön hyödyntämisestä. Osana selvitystä on kysely kuntapuolen toimijoille siitä, millä tavalla maalämpöä on julkisen sektorin kiinteistöissä hyödynnetty sekä millaisia mahdollisuuksia tai esteitä maalämmön hyödyntämiseen on. Selvitystyön tilaajana on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Clean-hanke ja sen toteuttaa FCG Oy.

- Kyselyosuus kunnille toteutetaan joulukuun aikana ja selvitys kokonaisuudessaan valmistuu alkuvuonna. Tuloksia voidaan hyödyntää myös, kun ensi vuonna päivitetään maakunnallista ilmasto- ja energiaohjelmaa, kertoo Clean-hankkeen projektipäällikkö Aino Heikura.

- Clean-hankkeessa edistämme julkisen rakentamisen energiatehokkaiden ratkaisujen toteuttamista. Hankkeessa kartoitetaan lisäksi kohteita, joissa voitaisiin hyödyntää uusiutuvaa energiaa sekä lämmitysenergian lähteenä että sähköntuotannossa.

Osana Clean-hanketta on selvitetty Pohjois-Karjalan päästövähennyspotentiaalia sekä kuntaomisteisten kiinteistöjen energiankulutusta. Yksi hankkeen tavoitteista on, että Pohjois-Karjalassa toteutettaisiin päästövähennyksiä Hinku-verkoston tavoitteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaisi 80 %:n päästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

- Päästäksemme kunnianhimoisiin tavoitteisiin, on tarpeen kartoittaa mahdollisuuksia hyödyntää muun muassa rakennusten lämmityksen saralla yhä enemmän maalämpöä sekä muita uusiutuvia energialähteitä, Heikura linjaa lopuksi.

Selvityksessä laaditaan kartta maakunnan geoenergiapotentiaalista, joka perustuu maa- ja kallioperän ominaispiirteisiin. Kartan avulla voidaan karkeasti arvioida maalämmön hyödyntämisen mahdollisuuksia ja periaatteita järjestelmän mitoituksessa.


Lisätietoja
Clean-hankkeen projektipäällikkö Aino Heikura, p. 050 435 9921

 

 

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute