ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalan vaikuttamisen kärjet on teroitettu

Pohjois-Karjalan vaikuttamisen kärjet on teroitettu

Uusi Pohjois-Karjalan edunajamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen käsikirja antaa myös kokonaiskuvan vireillä olevista hankkeista, joiden toteutuminen edellyttää valtion rahoitusta ja maakunnan ulkopuolella tehtäviä päätöksiä.

Pohjois-Karjalan lähivuosien tärkeimmät edunajamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen painopisteet on koottu Vaikuttamisen kärjet 2022 -käsikirjaan. Lisäksi käsikirjaan on listattu 87 hanketta, jotka nähdään maakunnalle tärkeinä. Maakuntahallitus hyväksyi Vaikuttamisen kärjet maanantaina 22.3.

Vaikuttamisen kärkiä on valmisteltu poikkeuksellisessa tilanteessa. Talouskehityksen ja julkisen talouden näkymät ovat huolestuttavia koronapandemian takia. Erilaisia elvytysrahoitusvälineitä on otettu käyttöön ja niitä on tulossa lisää, mutta yritykset, toimialat ja alueet ovat vaikeuksissa. Pohjois-Karjalassa toivotaankin maan hallitukselta aidosti kasvuun vaikuttavia toimenpiteitä, kuten jo aiemmin selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien rahoittamista ja liikkumista nopeuttavien hankkeiden toteuttamista. Erilaisia alueellisia kannustimia ja kokeiluja tarvitaan työllisyyden nostamiseksi ja työvoiman saatavuuden varmistamiseksi.

Maakunnan keskeiset kärkihankkeet ovat:

  1. Elpymisrahoitus ja maakunnan kasvu investointipaketin avulla (mm. Vihreät teolliset investoinnit, Fotoniikan keskus sekä pysäköinti ja liikenneyhteydet Kolilla)
  2. Koulutuksen, tutkimuksen ja osaamisen kehittäminen (mm. kestävän metsäbiotalouden kasvupaketti, GTK Mintecin koetehdaskokonaisuus Outokummussa, tekniikan osaamistarpeisiin vastaaminen Itä-Suomessa)
  3. Saavutettavuuden parantaminen (mm. Joensuu-Imatra-radan parantaminen ja nopeuden nosto, Nopeat Itäradat -hanke, lentoliikenteen kehittäminen, Liperin Ylämyllyn liittymän toteutuksen käynnistäminen, kiinteä tietoliikenneyhteys)
  4. EU- ja kansallinen rahoitus Pohjois-Karjalan elinvoiman vahvistamiseksi (mm. riittävä rahoitus Pohjois-Karjalaan)
  5. Julkisten palvelujen uudistaminen ja kuntatalous (mm. sote-uudistuksen läpivienti, työvoimapalvelut, valtion läsnäolo sekä sisäinen turvallisuus ja rajaliikenne)

Maantieliikenteessä keskeisiä kohteita ovat Valtatien 23 parantaminen välillä Varkaus–Viinijärvi sekä Valtateiden 6 ja 9 kokonaiskehittäminen. Suunnitteluvalmiutta on tärkeää nostaa tiehankkeiden eteenpäin viemiseksi.

Valtion toimintojen sijoittamisessa maakunta edellyttää vahvempaa digitaalisuuden ja paikkariippumattoman työn mahdollisuuksien hyödyntämistä.

- Kun valtionhallinnon ja muiden toimijoiden palveluja tuodaan enenevässä määrin verkkoon, on kansalaisten tasaarvon ja maakunnan elinvoiman kannalta tärkeää, että kaikilla on käytössään toimiva ja säävarma tietoliikenneyhteys eli käytännössä kiinteä valokuituyhteys. Tämä tukee myös monipaikkaista työntekoa, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen.

Vaikuttamisen kärjet on maakunnan toimijoiden yhteinen tahdonilmaus. Se ohjaa yhteistä edunajamista valtion suuntaan. Kun hankekuvaukset ovat ajan tasalla, materiaali on helposti hyödynnettävissä vaikuttamistyössä niin eduskunnassa kuin ministerivierailuilla.

Osaavia tekijöitä työelämän tarpeisiin

Suomeen on perusteilla jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Opetushallituksen alaisuuteen. Muita julkisia palveluja täydentävällä palvelukeskuksella tavoitellaan sitä, että työikäisen väestön osaamisen kehittäminen olisi aikaisempaa tiiviimmin kytköksissä työelämän tarpeisiin sekä alueiden elinkeinojen ja elinvoiman kehittämiseen.

Maakuntahallitus antoi lausuntonsa palvelukeskusta koskevaan esitysluonnokseen. Pohjois-Karjalassa toivotetaan uuden organisaation tuki tervetulleeksi, mutta suunnitelmissa tulisi huomioida paremmin alueiden erilaiset haasteet esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuudessa. Palvelukeskus ei saa viedä resursseja alueilla tehtävästä käytännön työstä, kuten koulutuksesta.

- Työikäisen väestön koulutustarpeet korostuvat PohjoisKarjalan kaltaisissa maakunnissa, joissa työvoima on ikääntynyttä ja työllisten eläköityminen on kasvava haaste ja toisaalta työllisyysaste on matala osin sen takia, että työttömien lisäksi työvoiman ulkopuolella on paljon väestöä. Koulutus- ja osaamispalveluja tulee kohdentaa nämä haasteet huomioiden, lausunnossa todetaan.

Kolin suunnitelmissa huomioitava kestävän matkailun tavoitteet

Lieksan kaupungilla ja Juuan kunnalla on kunnianhimoiset suunnitelmat Kolin vaikutusalueen kehittämiseksi matkailun, vakituisen asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Maakuntahallitus antoi lausunnot Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ -luonnokseen ja Kolin vaikutusalueen strateginen osayleiskaava 2040+ -luonnokseen. Koli on maakunnan matkailun ykköskohde, joten maakuntahallitus pitää kuntien yhteistä osayleiskaavatyötä erittäin hyvänä asiana. Koska kyseessä on merkittävä maisema-alue, osayleiskaavan tavoitteet kestävästä matkailusta on tärkeää pitää mielessä koko kaavaprosessin ajan.

Lieksan kaupunki pyysi lausuntoa asemakaavan muutokseen ja laajennukseen. Asemakaavan tavoitteena on tutkia uuden sillan rakentamisen edellytyksiä vanhan Mähkösillan (ns. Kaarisilta) tilalle. Kaarisilta on ollut käyttökiellossa jo seitsemän vuotta. Kaarisilta on merkitty maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi, johon sisältyy erillinen suunnittelumääräys. Maakuntahallitus toteaa, että Kaarisillan kysymykset tulee ratkaista asemakaavassa riittäviin selvityksiin perustuen.

Venäjä-osaaminen yhden sateenvarjon alle

Pohjois-Karjala profiloituu entistä vahvemmaksi Venäjä-osaajaksi uudella RussiaHUB North Karelia -toimintakonseptilla. Vaikka konseptia vielä valmistellaan, on toiminta jo käynnistynyt. Esimerkiksi maakunnan keskeiset Venäjä-toimijat ja niiden tarjoamat palvelut on koottu maakuntaliiton verkkosivuille osoitteeseen www.pohjois-karjala.fi/russiahub. Toiminnan tavoitteena on mm. lisätä yhteistyötä ja luoda verkostoja uusien Venäjän alueiden viranomaisten, yritysten, organisaatioiden ja ihmisten kanssa.

Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun RussiaHUB North Karelia -toimintakonseptista.

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 26.4.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logo

Lisätiedot:

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute