ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalan liikennetavoitteet hyväksyttiin

Pohjois-Karjalan liikennetavoitteet hyväksyttiin

Uudella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla edistetään Pohjois-Karjalan kilpailukykyä, seutujen elinvoimaa ja saavutettavuutta unohtamatta ilmastonmuutosta. Maakuntaliitolle on myönnetty 701 000 euroa alueellisen kehittämisen määräraha, joka kohdistetaan koronakriisin jälkihoitoon.

Vuoden viimeisessä maakuntahallituksen kokouksessa hyväksyttiin vuoteen 2030 ulottuva Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Suunnitelma on hyvä pohja edunvalvontatyölle, jota tehdään esimerkiksi kuutoskäytävän ja muiden tärkeiden yhteyksien parantamiseksi. Samalla pyritään vaikuttamaan valmistelussa olevaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja Väyläviraston tulevien vuosien investointiohjelmaan.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 oli lausunnoilla 21.9.–3.11.2020. Lausuntoja ja mielipiteitä saatiin 25 kappaletta. Suunnitelmaan tehtiin muutoksia ja täydennyksiä niiden perusteella.

Seuraava askel on seudullisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen. Niissä viedään maakunnallisessa suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä käytäntöön ja keskitytään myös seutujen ja kuntien sisäisen liikennejärjestelmän kehittämiseen. Ensimmäisenä käynnistyy Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta keväällä 2021. Pohjois-Karjalaan liittyvän Heinäveden osalta liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään myös maakuntakaavoituksessa.

Savolaiset ovat panneet paremmaksi omassa liikennejärjestelmäsuunnitelmassaan siinä mielessä, että se kantaa aina vuoteen 2040 saakka. Pohjois-Karjalan maakuntahallitus hyväksyi maakuntaliiton lausunnon, jossa todetaan, että Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos on pääosin hyvä ja kattava. Tosin siinä voisi painottaa enemmän elinkeinoelämän kannalta tärkeää tavaraliikennettä ja logistiikkaa, erityisesti raide- ja vesiliikenteeseen pitäisi asettaa kunnianhimoisemmat tavoitteet.

Maakuntahallitus hyväksyi alueellisen kehittämisen määrärahan (AKKE) käytön linjaukset ensi vuodelle. Maakuntaliitolle on myönnetty 701 000 euron määräraha, jonka voi kohdistaa koronakriisin jälkihoitoon maakunnallisen selviytymissuunnitelman pohjalta.  Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista. AKKE-rahoitusta myönnetään julkis- ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle eli esim. kunnille, yhdistyksille ja järjestöille, koulutusorganisaatioille, tutkimuslaitoksille ja yrityspalveluorganisaatioille. Rahoitusta myönnetään pääsääntöisesti kokonaiskustannuksiltaan enintään 50 000 euron hankkeille. Haku on päällä jatkuvasti.

Maakuntahallitus sai tiedokseen Euregio Karelia -yhteistyöstrategian 2021–2027. Strategia nostaa esille monia maakunnalle tärkeitä asioita, muun muassa vilkkaan Niirala-Värtsilän rajanylityspaikan peruskorjauksen tarpeen. Yhteiset matkailutuotteet, tapahtumat ja markkinointi sekä Venäjän käyttöönottama ja mahdollisesti jo vuonna 2021 koko maan kattava sähköinen viisumi lisäävät erityisesti kansainvälisten matkailijoiden kiinnostusta raja-aluetta kohtaan.

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Karjalan maakunnan 300-vuotisjuhlavuoden ohjelman ja keskusteli sen toteuttamisesta. Juhlavuotta on valmisteltu laajasti ja se pitää sisällään mm. kuukausittaiset kuntakohtaiset kampanjat. Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja osallistumista teemalla Kukaan ei jää yksin. Juhlavuoden viestejä viedään myös maakunnan ulkopuolelle. Juhlavuodesta kerrotaan tarkemmin erillisessä tiedotteessa tiistaina 22.12.

Uusi maakuntajohtaja Markus Hirvonen aloittaa 1.1.2021. Kuntavaalit käydään keväällä, joten myös maakuntavaltuuston ja -hallituksen kokoonpano uudistuu syksyllä.

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 18.1.2021.

Lisätiedot:

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute