ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle yli 10 miljoonaa alue- ja rakennepolitiikan varoja vuodelle 2022

Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle yli 10 miljoonaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja vuodelle 2022

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman sekä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman myöntövaltuuksien jaosta vuodelle 2022.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle on myönnetty valtioneuvoston päätöksillä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoja yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Näistä myöntövaltuuksista 6,29 miljoonaa euroa on tarkoitettu käytettäväksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin kuluvan vuoden aikana.

Saatua myöntövaltuutta ohjataan hankkeisiin, jotka toteuttavat ohjelman seuraavia erityistavoitteita:

Innovatiivinen Suomi

ET 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

ET 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

Hiilineutraali Suomi

ET 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

ET 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Saavutettavampi Suomi

ET 3.1. Alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden kehittäminen

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto tulee avaamaan ohjelmakauden 2021–2027 ensimmäisen hankehaun tämänhetkisen arvion mukaan maaliskuussa. Hankehakujen käynnistyminen on viivästynyt EURA 2021 -järjestelmään liittyvien haasteiden takia.

Ohjelmakauden 2014–2020 lisämyöntövaltuudet

Lisäksi valtioneuvosto myönsi Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle yhteensä 3,77 miljoonaa euroa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman toteuttamiseen. Varoista 480 000 euroa on kohdennettu koronakriisistä elpymiseen (REACT-EU).

Edeltävän ohjelmakauden varojen jaossa on kyse purkautuneiden myöntämisvaltuuksien uudelleenbudjetoinnista. Jäljellä oleva Euroopan aluekehitysrahaston rahoitus kohdistetaan erityisesti tki-toimintaa ja vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla on tällä hetkellä useita hakemuksia käsittelyssä, joihin myönnetty lisärahoitus voidaan osoittaa.

Näkymä puhelimen näytöltä, jossa näkyy vehreää metsää.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute