ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Pohjois-Karjala ensimmäisenä alueena Suomesta mukana Euroopan Komission järjestämässä strategiatyön vertaisarvioinnissa

Pohjois-Karjala ensimmäisenä alueena Suomesta mukana Euroopan Komission järjestämässä strategiatyön vertaisarvioinnissa

Magdeburgissa Saksassa 8.3.2018 pidetyssä vertaisarvioinnissa ja työpajassa olivat EU-alueista Pohjois-Karjalan lisäksi esillä Saksi-Anhalt Saksasta, Jämtland Härjedalen Ruotsista sekä Viro.

Osallistujat vertaisarviointiin on valittu hakemusten perusteella, joten mukaan pääsystä voi kiittää Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kansainvälisen yhteistyön osaamista ja aktiivisuutta.

Tilaisuudessa toimivat vertaisarvioijina EU-maiden edustajat Unkarista, Romaniasta, Puolasta, Ranskasta, Italiasta, Belgiasta, Hollannista ja Espanjasta. Mukana oli myös EU:n ulkopuolisia maita, kuten Ukraina, Moldova ja Serbia, omaksumassa strategisen suunnittelun toimintamallia.

Vertaisarviointiprosessissa nostetaan esiin hyviä käytäntöjä, jotka palvelevat tutkimus- ja kehittämisrahoitusta koko EU-alueen laajuisesti.

Huomio alueen huippuosaamisiin

Nykyisen ja tulevan EU-ohjelmakauden rahoituksessa ja maakunnallisissa ohjelmissa komissio on korostanut älykkään erikoistumisen strategisten valintojen eli alueen huippuosaamisen kärkien merkitystä. Tarkasteltava strategiaprosessi keskittyi älykkään erikoistumisen valintojen jalkauttamiseen maakuntaliiton sidosryhmien kautta.

Vertaisarvioinnissa Pohjois-Karjala oli kiinnostunut kuulemaan muiden alueiden näkemyksiä muun muassa:

  • Kuinka osallistaa syrjäisten alueiden toimijoita mukaan innovaatiotyöhön?
  • Kuinka tutkimustuloksia voidaan hyödyntää aluekehittämisessä?
  • Minkälaisia toimintamalleja muilla alueilla on strategiatyön seurantaan?

Alueet olivat valinneet työpajan keskusteluihin itselleen tärkeitä teemoja. Yllättävän yhteneväiset teemat osoittavat, että eri puolilla Eurooppaa painitaan samankaltaisten haasteiden kimpussa.

Vertaisarvioinnissa ja työpajassa todettiin, että alueiden tulisi vahvistaa vahvuuksia ja ymmärtää heikkouksia sekä panostaa kohdennettuun tiedotukseen.

Metsäbiotalous, teknologiat ja materiaalit

Pohjois-Karjalan strategisen kehittämisen valintoja pidettiin alueen luonnollisiin vahvuuksiin perustuvina ja alueen osaamispohjaa, resursseja ja elinkeinoelämää tukevina. Maakunnan kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä pidetiin voimavarana, mutta innovaatiotoiminnassa yritysten vahvempaa roolia tulisi entisestään lisätä.

Työpajassa todettiin, että Pohjois-Karjalan hyödyntämät toimintatavat strategiatyön seurannassa ovat poikkeuksellisen korkealla tasolla.

 

Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa –hanke: Älykästä erikoistumista jalkautetaan maakunnassa muun muassa Euroopan komission kumppanuusverkostojen kautta ja vahvistamalla aluehallinnon ja asiantuntijaorganisaatioiden välistä vuorovaikutusta osana kaksivuotista (2018 – 2019) hanketta.

 

Katso myös

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute