ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Peruskoulutuksen resurssipula puhutti maakuntahallituksessa

Peruskoulutuksen resurssipula puhutti maakuntahallituksessa

Pohjois-Karjalan koulutus- ja sivistysstrategia on laadittu maakuntaliiton johdolla yhteistyössä maakunnan keskeisten toimijoiden kanssa. Maakuntahallitus kävi vilkkaan evästyskeskustelun.

Osaavan työvoiman saatavuuden ongelmat ovat yleistyneet koko maassa myös kasvukeskusten ulkopuolella. Osaavan työvoiman tarjonnalla tuetaan yritysten kilpailukykyä ja samalla puretaan työttömyyttä.

Edellisen kerran vuonna 2011 laaditun koulutusstrategian päivitykselle on nyt akuutti tarve. Muun muassa koulutuksen kenttää koskeva lainsäädäntö on tällä välin uudistunut. Uudessa koulutus- ja sivistysstrategiassa on huomioitu maakuntaohjelman mukaisesti osallisuuden kehittäminen sekä Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen valinnat, joita ovat metsäbiotalouden uudet ratkaisut sekä teknologiat ja materiaalit kasvun mahdollistajina.

Strategiassa keskeisiksi kehittämisteemoiksi on nostettu sivistyksen ja osallisuuden tukeminen, työn ja yrittäjyyden uudistuminen ja vetovoimainen ja työllistävä koulutus, samalla kiinnittäen huomiota sukupuolten tasa-arvoon koulutuksessa.

Maakuntahallitus kävi koulutus- ja sivistysstrategiasta vilkkaan evästyskeskustelun. Tiedostettiin, että havaitut opiskeluvalmiuksien ja perustaitojen puutteet juontavat jo peruskoulutuksen resurssipulasta, johon olisi syytä pureutua ja nähtiin, että on syytä edistää sivistystä yleisesti itseisarvona.

Evästyskeskustelun pohjalta viimeisteltävä sivistysstrategia tulee nähtäville sivuille pohjois-karjala.fi ja siitä pyydetään lausuntoja ajalla 5.11. – 10.12.2018.
 

Lisätietoja

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute