ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left NPA-ohjelma avasi koronatilanteeseen liittyvän valmisteluhankehaun

NPA-ohjelma avasi koronatilanteeseen liittyvän valmisteluhankehaun

Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelman (NPA) haussa tuetaan valmisteluhankkeita, joilla kartoitetaan erilaisia koronatoimia.

Teemahaussa tuetaan lyhyitä, 2-4 kuukauden hankkeita, jotka kartoittavat, miten virusepidemian aiheuttamiin haasteisiin on sopeuduttu ja vastattu, mitä innovatiivisia ratkaisuja on kehitetty (esimerkiksi sähköisiä terveyspalveluita), ja mistä kokemuksista tai ratkaisuista voi olla hyötyä ylikansallisesti.

Haku on avoinna 20.5.-30.9.2020 ja hakemuksia voi jättää koko tuon ajan.

Valmisteluhankkeessa pitää olla toimija vähintään kahdesta maasta, joista toinen on EU-jäsenmaa. Hankkeen kokonaisbudjetti on enintään 45 000 euroa. Hakemusten odotetaan kohdistuvan seuraaviin teemoihin:

  1. Kliiniset näkökulmat
  2. Terveys ja hyvinvointi
  3. Tekniset ratkaisut
  4. Kansalaisten osallistuminen ja yhteisön reaktiot
  5. Taloudelliset vaikutukset
  6. Muut mahdollisesti esiin nousevat uudet teemat.

NPA-hankkeiden toteuttajat ovat perustaneet ryhmän, NPA Covid-19 response group, jossa on mukana eri alojen asiantuntijoita ohjelma-alueelta. Ryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille. Se kerää tietoja virusepidemiasta eri alueilla ja tarjoaa tilaisuuden jakaa saatuja kokemuksia eri maiden kesken.

NPA-ohjelma on antanut ryhmän tehtäväksi sovittaa valmisteluhankkeita yhteen ja kerätä niiden tuloksia, joilla voidaan vaikuttaa tulevan NPA-ohjelman sisältöihin. Siksi suosittelemme kaikille hakemista harkitseville liittymistä ryhmään. Siten voidaan jo etukäteen varmistaa, että tavoiteltu koordinaatio toteutuu.

Lisätietoja hausta ja yhteydet koordinaatioryhmään löydät alla olevan linkin kautta.

Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja NPA-ohjelman kansalliselta kontaktihenkilöltä Paula Mikkolalta Lapin liitosta. Yhteystiedot löydät NPA-ohjelman sivulta www.interreg-npa.eu

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute