ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left MYR hyväksyi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman

MYR hyväksyi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR kokoontui 31. lokakuuta ja hyväksyi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman. Asiakirja laaditaan maakuntaliiton johdolla vuosittain seuraavaa kahta vuotta varten. 

Toimeenpanosuunnitelma sisältää Pohjois-Karjalan kehitysnäkymät ja tavoitteet, maakuntaohjelman hanketoteuman, maakuntaohjelman painopisteiden kehittämiskohteet vuosille 2020-2021 sekä toteutuneet menestystarinat. Älykkään erikoistumisen toteutumista on tarkasteltu erikseen. Normaaliin tapaan toimeenpanosuunnitelmasta löytyy myös EU-rahoitusta ja edunvalvontaa, niin Pohjois-Karjalan kuin Itä- ja Pohjois-Suomen tasolla, käsittelevät luvut.

Toimeenpanosuunnitelma on valmisteltu maakuntaliiton vetämissä POKAT-ryhmissä, joissa ovat mukana ELY-keskusten, muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien tahojen edustajat.

Toimeenpanosuunnitelma 2020–2021 tarkistaa ja täsmentää POKAT 2021 -maakuntaohjelmaa toteuttavat toimenpiteet sen kahdelle viimeiselle toteutusvuodelle.

Maakuntaohjelmaa toteuttaa tällä hetkellä 323 hanketta ja niiden rahoitus on 75,4 miljoonaa euroa. Kärkipaikalla niin rahoituksessa kuin hankkeiden määrässä ovat älykkään erikoistumisen valinnat eli metsäbiotalous, teknologiat ja materiaalit.

Maakuntaliitto rahoittamaan Kiteen ampumaurheilukeskuksen infraa


MYR suhtautui myönteisesti kolmeen hankkeeseen, joista maakuntahallitus tekee varsinaiset päätökset marraskuun kokouksessaan. Hankkeet ovat:

- Kansainvälisen yhteistyön, liiketoiminnan ja investointien kehittäminen kaivosteollisuuden globaaleissa arvoketjuissa - GloMine
- LVISKA - uusiutuvan energian oppimisympäristö
- Ampumaurheilukeskuksen perusinfra


Vetovoimaisuutta ja innovaatioalustoja


MYR antoi puoltavan lausunnon Etelä-Savon ELY-keskukselle EU-rahoituksen myöntämisestä "TKT - Työnantajat koulutuksen tukena" -hankkeelle. Siinä hakijana on Pohjois-Karjalan kauppakamari ja tavoitteena on taata työvoiman saatavuus Pohjois-Karjalan alueella. Tämä hanke korostaa erityisesti pk-yritysten ja eri koulutusasteen oppilaitosten merkitystä vetovoimaisuuden saavuttamisessa. Hankkeella pyritään kehittämään pk-yritysten työnantajatoimintaa sekä yhteistyötä eri asteen koulutusorganisaatioiden kanssa. Hankkeelle on asetettu kolme kehitystavoitetta, jotka rakentuvat pk-yritysten ja pohjoiskarjalaisten oppilaitosten vetovoimaisuuden sekä näiden toimijoiden yhteistyön varaan. Kustannusarvio on 593 086 euroa.

Lisäksi yhteistyöryhmälle saatettiin tietoon, että Lapin liitto valmistelee uutta hanketta, jossa myös Pohjois-Karjala on mukana. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat (IP-alue) ovat aloittaneet vuonna 2018 ylimaakunnallisen yhteistyön, jonka tavoitteena on vastata koko alueen elinkeinojen murroksen luomiin haasteisiin. Hankkeen tavoitteena on luoda IP-alueen olemassa olevien innovaatioalustojen verkostoon perustuva klusterien kehittämismalli, jonka avulla alueella tuotetaan tukipalveluja elinkeinoelämälle. Klusterimallissa alueen pk-yritykset ja muut innovaatiotoimijat kehittävät yhdessä alueen elinkeinojen kasvua. Hankkeen hakijana on Lapin liitto ja kokonaisbudjetti on 499 620 euroa.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute