ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maatalouden käyttämästä energiasta yli puolet koneisiin ja kolmannes lämmitykseen Pohjois-Karjalassa

Maatalouden käyttämästä energiasta yli puolet koneisiin ja kolmannes lämmitykseen Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan maatalouden energiankäytöstä, kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen nykytilasta sekä uusiutuvan energian käyttöpotentiaalista on tehty selvitys.

Kaksi traktoria pellolla.Selvitys osoittaa, että uusiutuvien energialähteiden käyttö maataloudessa kasvaa osittain ”itsekseen” esimerkiksi valtakunnallisen sähköntuotannon vihertymisen kautta. Kehityksen vauhdittamiseksi toimenpiteitä tarvitaan erityisesti maatilakokoluokan biokaasutuotannon kasvattamiseksi ja fossiilisista polttoaineista luopumiseksi lämmityksessä ja työkoneiden käyttövoimana.

- Työkoneilla on erittäin merkittävä rooli sekä maatalouden energiankulutuksessa että kasvihuonekaasupäästöissä. Pohjois-Karjalan maatalouden käyttämästä energiasta yli puolet kuluu työkoneisiin ja noin kolmannes lämmitykseen. Maatalouden energiakulutuksesta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä puolestaan yli 70 prosenttia on työkoneiden aiheuttamaa, kertoo projektipäällikkö Pasi Lamminluoto Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

On kuitenkin huomattava, että peltoviljelyn ja kotieläintilojen päästöosuudet ovat työkoneita suuremmat, kun tarkastellaan maatalouden kokonaispäästöjä.

Dieselin käytön korvaaminen liikkuvissa työkoneissa vaatisi merkittävää teknologista kehitystä ja kustannusten pienenemistä biopolttoaine- ja sähkökäyttöisissä työkoneissa. Toisaalta myös synteettiset käyttövoimat kuten vety, metaani tai synteettinen diesel voivat jatkossa toimia työkoneiden energianlähteenä.

Biokaasussa huomattava potentiaali maakunnassa

Maatalouden sivuvirroista, kuten lannasta ja peltobiomassasta, tuotettavaa biokaasua voidaan hyödyntää työkoneiden lisäksi niin lämmityksessä, sähköntuotannossa kuin liikenteen käyttövoimana.

Tuotantoa rajoittavat kuitenkin maatilakokoluokan laitosten huono kannattavuus ja biokaasun vähäinen kysyntä.

- Biokaasun tuotanto voisi lähteä kasvuun, jos laitoksille myönnettäisiin merkittävämpää tukea esimerkiksi investointi-, energia- tai tuotantotukena, Pasi Lamminluoto kertoo.

Myös laitosten lupamenettelyn sujuvoittamisella, julkisen liikenteen biokaasuhankinnoilla ja liikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen laajentamisella voitaisiin vauhdittaa kehitystä.

- On tärkeä jatkaa ja kehittää myös biomassasta riippumattoman uusiutuvan energian, kuten aurinkoenergian, tuulivoiman ja maalämmön investointitukia, sillä näissä ratkaisuissa toteutettavuus on helpompaa ja investointien takaisinmaksuajat lyhyempiä.

Selkeä kuva ja realistiset keinot

Selvitystyön tilasi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton AgroRES-hanke ja sen toteutti Gaia Consulting Oy. Tavoitteena oli tunnistaa keinoja, joilla hajautetun uusiutuvan energian hyödyntäminen ja tuotanto lisääntyisi maakunnassa.

- Halusimme saada selkeän kuvan Pohjois-Karjalan maatalouden hiilitaseesta ja samalla kartoittaa realistisia toimenpiteitä, joilla uusiutuvan energian käyttöä olisi mahdollista lisätä tulevaisuudessa kannattavasti ja kestävästi, Pasi Lamminluoto sanoo.

Valmistuneen selvityksen tuloksia ja toimenpide-ehdotuksia hyödynnetään myös Pohjois-Karjalan Ilmasto- ja energiaohjelman tiekartan laadinnassa.

Raportti on nähtävissä kokonaisuudessaan alla olevassa osoitteessa.

Kaksi traktoria pellolla.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute