ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maakuntaohjelma POKAT 2021 käynnistyy

Maakuntaohjelma POKAT 2021 käynnistyy

Pohjois-Karjalan 2018 – 2021 maakuntaohjelmaa esitellään kaikille avoimessa käynnistysseminaarissa Joensuussa torstaina 22.3.2018. Ohjelman tähtäimessä ovat elinkeinoelämän älykäs erikoistuminen, öljyvapaa maakunta ja väestön elinikäinen osallistuminen.

Älykkään erikoistumisen ytimiksi on tunnistettu maakunnan kaksi kansainvälisen tason osaamiskokonaisuutta:

  • Metsäbiotalouden uudet ratkaisut
  • Teknologiat ja materiaalit kasvun mahdollistajina.

Maakunnassa merkittävää kasvun potentiaalia on myös kaivannaistoiminnalla ja matkailulla. Lisäksi luonnonvara-aloista maataloudella ja ruoantuotannolla on tärkeä merkitys.

Pohjois-Karjala on suunnannäyttäjä uusiutuvien energioiden kestävässä ja resurssiviisaassa käytössä. Maakunnalla on tavoitteena luopua fossiilisesta öljystä lämmityksessä vuoteen 2020 mennessä.

Elinikäinen osallistuminen tarkoittaa, että varmistetaan kaikkien ikäryhmien vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet uudessa maakunnassa.

Maakuntaohjelman painopisteet ovat:

  • Elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta – Hyvä saavutettavuus ja toimintaympäristö
  • Uudistumisella kasvua – Monipuolinen, kestävä ja työllistävä elinkeinorakenne
  • Hyvinvointia kumppanuuksilla – Sujuva arki

Maakuntaohjelman läpileikkaavia teemoja on neljä:

  • Asuin- ja elinympäristö ja alueen vetovoimaisuus
  • Kaupunki- ja maaseutukehittämisen erityispiirteet
  • Resurssiviisaus
  • Turvallisuus

Maakuntaohjelmalla ohjataan maakuntaan osoitettujen EU-varojen ja muiden resurssien käyttöä. Sen rahoituksen arvioidaan olevan noin 170 miljoonaa euroa vuodessa. Sen valmisteluun on osallistunut yli 400 asiantuntijaa laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt POKAT 2021 -maakuntaohjelman joulukuussa 2017.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute