ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maakuntakaava mahdollistaa ja tukee kestävää kasvua

Maakuntakaava mahdollistaa ja tukee kestävää kasvua

Tällä hetkellä tekemämme maakuntakaavatyö on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan tarkistusta eli tavoitteena on saattaa Pohjois-Karjalan maakuntakaava ajan tasalle ja yksiin kansiin. Ajatuksena on, että maakuntakaava 2040 on hyväksyttävänä maakuntavaltuustossa ensi vuoden touko-kesäkuussa. Ensi vuonna pystyisimme siis tutkimaan pohjoiskarjalaista maankäyttöä tuoreelta pohjalta.

Maakuntakaavan strateginen tavoite on aina tukea alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kestävää palvelurakenteen kehittymistä. Oleellista on samalla miettiä väestön ja työpaikkojen sijoittumista, palveluja ja liikennejärjestelmää kokonaisuutena eli alue- ja yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä pitkällä aikavälillä. Maakuntakaavalla tavoitellaan kestävää kasvua Pohjois-Karjalaan, ihmisten, talouden ja luonnon näkökulmasta. Maakuntakaavan tavoitevuosi on 2040. 

Prosessi on edennyt siten, että maakuntakaavan luonnos oli viime vuodenvaihteessa lausunnoilla ja nähtävillä, jolloin siitä saatiin 127 lausuntoa ja palautetta. Teimme niihin vastineet, jotka maakuntahallitus hyväksyi viime kesäkuussa.

Työstämme parhaillaan kaavaehdotusta eli kaavaa muokataan hyväksyttyjen vastineiden pohjalta. Tavoitteena on koota viranomaislausunnot erikseen tämän vuoden lopulla ja sen jälkeen laittaa kaavaehdotus yleisesti nähtäville muistutusten tekemistä varten, aikatauluna noin helmikuussa/maaliskuussa 2020. Työn alla olevia teemoja syksyn aikana ovat olleet mm. Kuutoskäytävän laajentaminen, Ysikäytävän lisääminen uutena liikenteen kehittämiskäytävänä, Kolin kehittämisen kohdealueen laajentaminen, Joensuun kaupunkiseudulla muutamat taajama-aluerajaukset, Ruunaan alueen kehittämiskysymykset Lieksassa, satama- ja puutavaran lastauspaikkaverkoston täydentäminen, Joensuun lentokentän kiitotien jatkamiseen liittyvä varautuminen, luonnonsuojelualueiden tarkentaminen ehdotukseen ja lisäksi arvokkaiden luontoalueiden rajaustäsmennykset norppa-alueiden osalta. Ohjausryhmä kokoontuu käsittelemään tehtyjä muutoksia ja kaavaehdotusta syyskuun lopulla.

Mitä maakuntakaava 2040 tarkoittaa minulle

Kaavatyössä käydään läpi aiempien vaihemaakuntakaavojen ajantasaisuus. Näiden tarkistusten ohella kaava tulee sisältämään myös uusia maankäyttöteemoja. Kokonaisvaltainen käsittely antaa hyvät mahdollisuudet pohtia maakuntakaavan strategisuutta, vaikutuksia ja maankäytön ylikunnallista, maakunnallista ja valtakunnallista merkitystä. Kokonaismaakuntakaava käsittää Pohjois-Karjalan kaikki kunnat ja se korvaa aiemmat vaihemaakuntakaavat.

Kaavaan liittyen tehtiin myös joukko taustaselvityksiä. Maakuntakaavan tausta-aineistoksi on koostettu myös maakuntakaavan seurantaraportti, jossa on voimassa olevien vaihemaakuntakaavojen ajantasaisuuteen ja muutostarpeisiin liittyviä näkemyksiä.

Kaavan valmistumista voi seurata ja asiakirjoihin tutustua tästä.

Pasi Pitkänen, aluesuunnittelupäällikkö

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute