ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Maakuntakaava 2040 lausunnoille

Maakuntakaava 2040 lausunnoille

Maakuntahallituksessa käytiin kattavasti keskustelua maakuntakaavasta.

Parhaillaan työn alla oleva kokonaismaakuntakaava käsittelee käytännössä kaikki eri maakuntakaavoissa käsiteltävät maankäyttömuodot yhdellä kertaa, tuo vanhat maakuntakaavat yhteen pakettiin ja päivittää siltä osin varauksia. Kaava on ehdotusvaiheessa ja menee nyt lausunnoille. Maakuntakaava 2040 on tarkoitus saada hyväksyttyä maakuntavaltuustossa ensi kesäkuussa.

Samalla maakuntahallitus teki jo periaatepäätöksen maakuntakaava 2040 tarkistamisen ensimmäisen vaiheen käynnistämisestä. Tämä siksi, että kokonaismaakuntakaavatyön valmistelun yhteydessä on todettu joidenkin maankäyttömuotojen osalta tarkistamisen ja päivittämisen tarvetta. 

Tällaisia maankäyttömuotoja ovat olleet mm. rakennetun kulttuuriympäristön käsittely, esitykset arvokkaiksi soiksi, turvetuotannon ja soranoton alueidenkäytön tarpeet sekä mineraalipotentiaalisten alueiden käsittely mukaan lukien akkumineraalit. 

Muitakin tarkistustarpeita on jatkossa mahdollisesti tiedossa, etenkin sen jälkeen, kun Heinäveden kunta liittyy vuonna 2021 Pohjois-Karjalan maakuntaan.

Tietoa maakuntakaavan valmistelusta löytyy kaavasivuiltamme.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute