ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Kulttuurilla parannetaan pohjoiskarjalaisten hyvinvointia

Kulttuurilla parannetaan pohjoiskarjalaisten hyvinvointia

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle 160 000 euron erityisavustuksen kulttuurihyvinvointityöhön.

Pohjois-Karjalassa laaditaan parhaillaan kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa. Suunnitelman viemistä käytäntöön vauhdittaa Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan -hanke, jolle Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 160 000 euron erityisavustuksen 19. marraskuuta.

- On todella hieno juttu, että saimme tämän hankkeen suunnitelman eläväksi tekemiseksi. Hienoa, että maakuntaliitto voi olla viemässä asiaa eteenpäin kaikkien kuntien, Siun Soten sekä alueen kulttuuritoimijoiden kanssa, maakuntaliiton hyvinvointi ja koulutusasiantuntija Mari Nupponen sanoo.

Kulttuurin hyvinvointipalveluista puhutaan, kun toiminnalla on kulttuuristen tai taiteellisten päämäärien ohella myös muita yhteiskunnallisia tavoitteita. Näitä tavoitteita voivat olla esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisy, ikäihmisten kotona asumisen tukeminen tai osallisuuden tai asuinalueen aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen yhteisötaiteen avulla.

- Kulttuurihyvinvointisuunnitelma on kaiken pohja ja sen tekemiseen on perustettu työryhmä. Järjestämme keväällä 2021 avoimia seminaareja, joiden avulla saadaan suunnitelmaan näkemystä sekä toimijoilta että kentältä. Tavoitteemme on, että suunnitelman luonnos on valmis ensi kesänä, Nupponen kertoo.

Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, pilotoidaan palveluita ja luodaan laajempaa yhteisymmärrystä, mitä kulttuurihyvinvointitoiminta on maakunnassa ja mikä on kuntien ja Siun Soten työnjako. Tavoitteena on myös mm. kehittää maakunnan kulttuuritoimintaa monipuolisemmaksi ja lisätä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia kulttuuri- ja taidetarjontaan. Kaiken kaikkiaan toimet tähtäävät taiteen ja kulttuurin merkityksen vahvistamiseen hyvinvoinnin lisäämisessä ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisemisemisessä.

Hankkeeseen palkataan kokoaikainen projektivastaava sekä osa-aikainen projektityöntekijä. Hanke päättyy kesäkuussa 2022. Omarahoitusosuus on 20 000 euroa, josta vastaavat maakuntaliitto tulevaisuusrahaston kautta ja Siun Sote.

Pohjois-Karjalan tavoitteena on kehittyä hyvinvoinnin edelläkävijäksi vuoteen 2025 mennessä.

Jääveistoksia aurinkoisella keväthangella.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute