ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Karjalan maakuntakaavasta tehdyn valituksen

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Karjalan maakuntakaavasta tehdyn valituksen

Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston 7.9.2020 tekemästä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:n hyväksymispäätöksestä jätettiin yksi valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus koski Nurmeksen Sotinpuron ampuma-alueen toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, jotka valituksen mukaan ulottuvat myös Raesärkkien Natura 2000 -alueelle.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt hylätä valituksen. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 19.5.2021.

Hallinto-oikeuden mukaan Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:n hyväksymispäätös ei ole lainvastainen valituksessa esitetyillä perusteilla, joten valitus on hylättävä. Kaava ei ole muun muassa luonnonsuojelulain 64 a §:n vastainen, kuten valituksessa esitettiin.

Hallinto-oikeus arvioi, että maakuntakaavassa on riittävällä tavalla otettu huomioon tarkoituksenmukainen yhdyskuntarakenne ja vaatimukset, jotka koskevat mm. alueiden käytön ekologista kestävyyttä sekä maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimista.

- Hallinto-oikeuden päätös on kaikkinensa hyvin perusteltu yleispiirteisen alueiden käytön suunnittelun näkökulmasta. Samalla se osoittaa laadukkaan suunnittelun merkityksen, toteaa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä.

Maakuntahallitus määräsi 23.11.2020 kaavan tulemaan voimaan valituksesta huolimatta, mikä on mahdollista maankäyttö- ja rakennuslain mukaan.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logo

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute