ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left ELMO –yrityspilotissa rahoitetaan 7 hanketta liittyen puun arvoketjun tuoteinnovaatioihin

Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO –yrityspilotissa rahoitetaan seitsemän hanketta liittyen puun arvoketjun tuoteinnovaatioihin

ELMO-yrityspilotin rahoitushaku toi määräaikaan mennessä 17 hakemusta, joista seitsemän hanketta valittiin rahoitettavaksi. Rahoitetuissa hankkeissa on mukana Pohjois-Karjalasta toimijoina Arbonaut, Rajaforest, Motoajo ja Luonnonvarakeskus LUKE.

Jaettavien innovaatiosetelien yhteissumma on 279 000 euroa. Kyseessä on uudentyyppinen rahoitusmalli Itä- ja Pohjois-Suomen alueella toimiville pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden konsortioille. Rahoitushaun teemana oli puun arvoketjun tuoteinnovaatiot, jotka tukevat erityisesti kiertotaloutta ja digitalisaatiota.

ELMO-yrityspilotoinnin taustalla on Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen pitkään jatkunut yhteistyö elinkeinojen, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Uusi vaihe yhteistyössä käynnistyi vuonna 2018 kun Itä- Ja Pohjois-Suomi valittiin Euroopan Komission Elinkeinot murroksessa (ELMO) –pilotointiin mukaan. Pilotoinnin keskiössä on älykäs erikoistuminen, jota tehdään sektori- ja organisaatiorajat ylittävällä yhteistyöllä. Pilotin ansiosta Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo ovat tiivistäneet yhteistyötään, joka hyödyttää erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämää.

ELMO-yrityspilotista rahoitettavissa hankkeissa tuotetaan muun muassa uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja metsäsektorin käyttöön, tähdätään sivuvirtojen parempaan hyödyntämiseen puun arvoketjussa sekä metsäbiomassan jalostusarvon nostamiseen. Arvioinnin perusteella valittuja pilottihankkeita toteutetaan kaikissa IP-alueen maakunnissa. Lisätietoa rahoitetuista piloteista on saatavilla nettiosoitteesta www.elmoenf.eu/hia viikon 48 aikana.

Lisätietoa rahoitetuista piloteista: https://elmoenf.eu/high-impact-action-projects/
​​​​​​Rahoitettujen hankkeiden kick-off järjestetään joulukuussa Helsingissä.


Lisätietoja: 

Päivi Ekdahl, kehittämisjohtaja Lapin liitto, paivi.ekdahl(at)lapinliitto.fi, p. 0400 383 578
Kirsi Taskinen, projektiasiantuntija, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, p.050 475 1669

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute