ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Destination SMES -matkailuhankkeen ensimmäinen toteutusvaihe päätökseen

Destination SMES -matkailuhankkeen ensimmäinen toteutusvaihe päätökseen

Hankkeessa on etsitty toimintamalleja matkailukohteiden johtamiseen sekä matkailualan pk-yritysten kilpailukyvyn edistämiseen.

 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on ollut lähes kolmen vuoden ajan mukana kansainvälisessä Destination SMEs -hankkeessa, jossa on etsitty uusia toimintamalleja matkailukohteiden johtamiseen sekä matkailualan pk-yritysten kilpailukyvyn edistämiseen liittyen. Keskeisenä tavoitteena hankkeessa on parantaa alueellisten kehittämisohjelmien ja -strategioiden vaikuttavuutta matkailun näkökulmasta. 

Hankkeen toimenpiteet pohjautuvat alueiden väliseen yhteistyöhön ja oppimiseen. Hankkeessa on mukana seitsemän eurooppalaista aluetta, joiden matkailuosaamiseen on tutustuttu opintomatkojen aikana. Opintomatkojen kautta hanketoimijat ovat voineet peilata omia kehittämistoimenpiteitään ja toimintamallejaan eurooppalaiseen tasoon. Matkat ovat tarjonneet myös paikallisille sidosryhmille mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja kokemusten vaihtoon.

Lisäksi hankkeessa on selvitetty ja jaettu tietoa hankkeen teemaan kytkeytyvistä hyvistä käytännöistä. Tavoitteena on ollut löytää uusia toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää matkailutoiminnan kehittämisessä. Kaikki hankkeen hyviksi kokemat toimintamallit on koottu Destination SMEs -nettisivuille, joilta löytyy esimerkkejä markkinointiin, matkailuorganisaatioihin, verkostoihin, kestävän matkailun kehittämiseen ja pk-yritystukiin liittyen. Esillä on myös Pohjois-Karjalan hyviä käytäntöjä. 

Huhtikuussa 2019 käynnistyy hankkeen kaksivuotinen seurantavaihe, jonka aikana seurataan miten hankealueet hyödyntävät oppimaansa oman alueen kehittämisessä. Toista vaihetta varten on laadittu alueelliset toimintasuunnitelmat. Pohjois-Karjalan osalta hankkeen jatkovaiheessa pyritään vaikuttamaan uusien yritysyhteistyömallien syntymiseen, kestävän matkailun kehittämiseen sekä aluekehittämistä ohjaavien strategioiden sisältöihin.

Katso kooste hankkeen opintomatkoista ja keskeisistä havainnoista oheisesta linkistä.

Lisätietoja hankkeen toimenpiteistä sekä hyvistä käytännöistä löydät hankkeen kotisivuilta.

Destination SMEs on rahoitettu EU:n Interreg Europe –ohjelmasta.

 

Destination SMEs on rahoitettu EU:n Interreg Europe –ohjelmasta

Destination SME's hankkeen kuva

Lisätietoja

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute