ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Destination SMEs jakaa matkailuosaamista

Destination SMEs jakaa matkailuosaamista maiden kesken

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on mukana kansainvälisessä Destination SMEs -hankkeessa, jossa matkailuosaamista jaetaan ja kehitetään osallistujamaiden kesken. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa toimintamalleja, joiden avulla matkailukohteet voivat parantaa matkailualan pk-yritysten kilpailukykyä.

Tähän mennessä hankkeessa on järjestetty seitsemän opintomatkaa – yksi kullakin hankkeeseen osallistuvalla alueella. Matkojen aikana partnereille on esitelty hanketeemaan liittyviä hyviksi todettuja käytäntöjä, jotka ovat käsitelleet aihetta laajasta näkökulmasta. Esimerkkejä on annettu muun muassa julkisten toimijoiden toteuttamista investoinneista, osallistavista strategiaprosesseista, yritysverkostojen toiminnasta ja markkinointitoimenpiteistä.

Opintomatkojen jälkeen hankekumppanit ovat valinneet esiteltyjen käytäntöjen joukosta parhaimmat toimintamallit, joista muut alueet voivat ottaa oppia.

Pohjois-Karjalasta parhaiksi käytännöiksi valikoituivat Karelia Expert Matkailupalvelu Oy, Joensuun tapahtumapalvelut, Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke, majatalosta majataloon -yritysryhmän toiminta esimerkkinä onnistuneesta yritysyhteistyöstä sekä Pohjois-Karjalan Osuuskaupan omistajuusmalli ja investoinnit Bomballa.

Seuraavaksi hankekumppanit laativat alueelliset toimintasuunnitelmat, joissa linjataan, kuinka hankkeessa opittuja asioita tullaan hyödyntämään alueiden matkailun kehittämisessä. Näiden suunnitelmien täytäntöönpanoa seurataan 2021 vuoden alkuun saakka.

Hanke on rahoitettu EU:n Interreg Europe -ohjelmasta ja sen toteutusaika on 1.4.2016–31.3.2021.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute