ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Barentsin alueneuvoston yhteinen julkilausuma viisumivapaudesta

Julkilausuma viisumivapaudesta

(epävirallinen suomennos) Barentsin alueneuvosto (BRC) kokoontui 24. toukokuuta 2018 Suomen Lapissa, Rovaniemellä. Norjan Finnmark toimi yhteistyön alueellisena puheenjohtajana.

Barentsin jäsenalueilla on merkittävä määrä yhteisiä ominaispiirteitä, jotka edustavat sekä haasteita että mahdollisuuksia paikalliselle ja alueelliselle kehitykselle ja yhteistyölle. Barentsin alue on merkittävästi erilainen kuin muut sirkumpolaaret arktiset alueet, sillä se on vahvasti kehittynyt ja asuttu, vaikka samanaikaisesti harvaanasuttu, pitkien välimatkojen alue. Elävien, kestävästi kehittyvien yhteisöjen olemassaolon ja taloudellisen toiminnan turvaaminen Barentsin alueella on olennaisen tärkeää.

Alueneuvosto tunnustaa Ruotsin puheenjohtajuuskaudella tehdyn työn merkityksen priorisoiduilla kestävän kehityksen ja nuorisoyhteistyön aloilla. Luulajassa järjestetyn Barentsin nuorisokonferenssin (Barents Youth Conference) puitteissa nuorison edustajat korostivat, että työvoiman liikkuvuus, sujuvat liikenneyhteydet, työmahdollisuudet, vaihto-ohjelmat, elämänlaatu sekä yhteisöjen vetovoimaisuus ovat nuorille tärkeimpiä tekijöitä jäädä asumaan Barentsin alueelle. 

Barentsin yhteistyö on pysynyt avoimena yhteistyöfoorumina kansainvälisistä poliittisista jännitteistä huolimatta. Jo satojen toteutettujen kulttuuri-, nuoriso- ja kansalaistenvälisten yhteistyöhankkeiden lisäksi Barentsin yhteistyö toimii merkittävänä keskustelufoorumina yhteisten haasteiden käsittelylle ja niiden ratkaisujen löytämiselle esimerkiksi seuraavilla aloilla:

  • pelastustoiminta- ja valmiusyhteistyö 
  • liikenne
  • terveys 
  • koulutus
  • ilmastonmuutos
  • liiketoiminnan kehittäminen.

Näin laaja yhteistyön kirjo edellyttää tiivistä yhteistyötä ja kontakteja yli Venäjän federaation, Ruotsin, Norjan ja Suomen rajojen.

Alueneuvosto toteaa viisumivapaan liikkumisen tarpeelliseksi Barentsin alueen asukkaille. Viisumivapaus vahvistaisi samalla Barentsin identiteettiä sekä alueen väestön yhteyttä ja sitoutuneisuutta. Se edistäisi työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta sekä kontakteja Barentsin alueella asuvien ihmisten välillä.

Vuosi 2018 on tämän ainutlaatuisen kansallisen ja alueellisen yhteistyön 25-vuotisjuhlavuosi, ja viisumivapaus Barentsin alueella edistäisi kansalaistenvälisen yhteistyön toteuttamista yhteisten rajojemme ylitse. Se antaisi lisäksi hyvän esimerkin muille maailman alueille vahvan ja tehokkaan alueidenvälisen yhteistyön merkityksestä aluekehitykselle ja vauraudelle harvaanasutuilla alueilla. 

Alueneuvosto rohkaisee täten asiaankuuluvia viranomaisia jatkamaan ratkaisujen etsimistä viisumivapauden saavuttamiseksi Barentsin alueella. Ensiaskel voisi olla 72 tunnin viisumivapauden käyttöönotto. Sitä voisi soveltaa tärkeissä tapahtumissa, kuten:

  • Barents Games -urheilutapahtumissa, joihin osallistuu 1000 nuorta koko Barentsin alueelta
  • Korkean tason tapahtumissa, jotka edistävät Barentsin yhteistyötä, kuten Barents Davos –konferenssin järjestäminessä tai Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlatapahtumassa vuonna 2020. 
     

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute