ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Aktiivisuus ja osaaminen on palkittu maakunnan EU-rahoituksen saannissa

Aktiivisuus ja osaaminen on palkittu maakunnan EU-rahoituksen saannissa

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on onnistunut hyödyntämään kansainvälisen hanketoiminnan mahdollisuudet oman toimintansa ja toimintaympäristönsä tukemisessa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on osallistunut ohjelmakaudella 2014 – 2020 tähän mennessä kymmeneen kansainväliseen hankkeeseen, joita on rahoitettu kuudesta eri rahoitusohjelmasta. Maakuntaliiton oma osallistuminen kansainväliseen hanketoimintaan ei ole itseisarvo, vaan hankkeiden tulee sopia maakuntaliiton rooliin ja mahdollistaa myös muiden maakunnan toimijoiden osallistumisen.

Kansainvälisellä hanketoiminnalla tarkoitetaan tässä EU:n erillisohjelmia eli suoraa EU-rahoitusta, joka on haettavissa ilman aluekohtaisia kiintiöitä. Rahoituksen saaminen riippuu vahvasti toimijan omasta osaamisesta ja aktiivisuudesta.

POKAT 2021 -maakuntaohjelma määrittää ne kehittämisen painopisteet, joiden kansainvälisiin hankkeisiin osallistumista tuetaan ja joihin osallistutaan itse.

Kansainvälisten hankkeiden Pohjois-Karjalan maakuntaliiton osuuksien kokonaisbudjetti on 1,4 miljoonaa euroa, josta ulkopuolisen tuen osuus on 1,2 miljoonaa euroa. Näissä hankkeissa työskentelee päätoimisesti viisi työntekijää.

Pohjois-Karjalan kansainvälisten hankkeiden toimialat liittyvät metsäbiotalouden ja energiatehokkuuden alojen strategiatyöhön, julkisten palvelujen uudelleenjärjestämiseen, vesiliikenteen kehittämiseen, logistiikkaverkostojen kehittämiseen, julkisen liikenteen kehittämiseen harvaan asutuilla alueilla, kiertotalouteen, vähähiiliseen talouteen ja pk-yritysten kilpailukykyyn matkailualalla.

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute