ajankohtaista pääkuva

Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Ajallisen saavutettavuuden parantaminen on Itä-Suomen aluekehityksen ehdoton edellytys

Ajallisen saavutettavuuden parantaminen on Itä-Suomen aluekehityksen ehdoton edellytys

Panostukset itäisen Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen ovat välttämättömiä koko maan kilpailukyvylle, toteaa Itä-Suomen maakuntien neuvottelukunta kannanotossaan.

Itä-Suomen neuvottelukunta antoi kannanoton valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan perjantaina 29.1.2021.

Kannanotossa todetaan, että ajallisen saavutettavuuden parantaminen on Itä-Suomen aluekehityksen ehdoton edellytys. Sen saavuttamiseen tarvitaan kaikkia liikennemuotoja sekä sujuvia matka- ja kuljetusketjuja.

- On siis ensiarvoisen tärkeää, että samalla kun liikennejärjestelmä tulevaisuudessa on päästötön, se on myös alueellisesti tasa-arvoinen ja nykytilaa tehokkaampi ja käyttäjäystävällisempi koko Suomessa.

Itä-Suomen neuvottelukunta pitää tärkeänä, että itäisen suunnan raideyhteyttä kehitetään ja hankeyhtiötä lähdetään muodostamaan Lentorata–Porvoo–Kouvola-linjauksen pohjalta. Erityisen tärkeinä lähitulevaisuuden toimenpiteinä neuvottelukunta pitää kuitenkin Savon ja Karjalan ratojen perusparannusta ja henkilöliikenteen nopeuttamista. Näillä toimenpiteillä voidaan merkittävästi parantaa koko itäisen Suomen saavutettavuutta.

Neuvottelukunnan mukaan on erittäin hyvä, että Saimaan vesiliikennettä käsitellään osana Suomen kauppamerenkulun järjestelmää. Sisävesillä sijaitsevat lossiyhteydet tulee ensisijaisesti päästöjen vähentämiseksi ja kustannusten minimoimiseksi muuttaa silloiksi. Kuljetustuen osalta Itä-Suomen neuvottelukunta pitää tarpeellisena, että kuljetustukea jatketaan vuoden 2023 jälkeen.

Myös kansainvälinen rajaliikenne, erityisesti EU:n ulkorajan ylittävä maantie ja rautatieliikenne idän suuntaan, tulee tuoda esille myös strategisissa linjauksissa osana kansainvälisiä liikennekäytäviä.

Itä-Suomen neuvottelukunnassa ovat mukana Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto ja Kainuun liitto.

Neuvottelukunnan kannanottoon voi tutustua alla olevan linkin kautta.

Nainen odottaa junaa rautatieasemalla puhelin kädessään.

Lisätiedot

Ajankohtaista somejako

Sivu arviointi ja palaute