Ryhmät pääkuva

Ryhmät

Ryhmät

Pohjois-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu etenee vaiheittain ja nyt on menossa esivalmistelu, joka jatkuu toukokuuhun 2018 saakka. Tällä hetkellä uudistusta vietiin eteenpäin lukuisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa.

Ennen kesää Pohjois-Karjalassa uudistusta ohjaamaan nimettiin väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE. Se koostuu mukana olevien organisaatioiden johtavista viranhaltijoista. VATE:en liittyvät hallinnolliset päätökset tekee maakuntahallitus, kunnes uudistukseen liittyvät lakipaketit on hyväksytty.

Ohjausryhmä ja koordinaatioryhmä toimivat läheisessä yhteistyössä VATE:n kanssa.

Maakuntauudistuksessa kuntien, asukkaiden, henkilöstön, järjestöjen ja yritysten yhteinen osallisuustyö on erittäin tärkeää. Tätä varten maakuntaan perustetaan osallisuustyöryhmä. Osallisuuden kanssa usein limittäinkin toimii uudistuksen viestintä. Viestintäryhmään kuuluvat mukana olevien organisaatioiden viestintävastaavat.

Henkilöstöryhmä koostuu niiden organisaatioiden henkilöstön edustajista, jotka myöhemmin siirtyvät maakunnan palvelukseen.

Sivu arviointi ja palaute