Ryhmät pääkuva

Ryhmät

Ryhmät

Pohjois-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu etenee vaiheittain. Nyt on menossa esivalmistelu, joka jatkuu tällä tietämällä vuoden 2018 loppuun.

Pohjois-Karjalassa uudistusta ohjaa väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE. Se koostuu mukana olevien organisaatioiden johtavista viranhaltijoista. VATE:en liittyvät hallinnolliset päätökset tekee maakuntahallitus, kunnes uudistukseen liittyvät lakipaketit on hyväksytty. Ohjausryhmä ja koordinaatioryhmä toimivat läheisessä yhteistyössä VATE:n kanssa.

Maakuntauudistuksessa kuntien, asukkaiden, henkilöstön, järjestöjen ja yritysten yhteinen osallisuustyö on erittäin tärkeää. Tätä varten maakuntaan perustetaan osallisuustyöryhmä. Osallisuuden kanssa usein limittäinkin toimii uudistuksen viestintä. Viestintäryhmään kuuluvat mukana olevien organisaatioiden viestintävastaavat.

Henkilöstöryhmä puolestaan koostuu niiden organisaatioiden henkilöstön edustajista, jotka myöhemmin siirtyvät maakunnan palvelukseen. Pohjois-Karjalan nuorisovaltuusto eli Nuva tuo nuorten äänen uudistuksen valmisteluun.

Väliaikainen valmistelutoimielin

Henkilöstöryhmä

Nuorisovaltuusto

Ohjausryhmä

Osallisuustyöryhmä

Koordinaatioryhmä

Viestintäryhmä

Sivu arviointi ja palaute