henkilöstö pääkuva

Henkilöstö on muutoksen moottori

Henkilöstö on muutoksen moottori

Pohjois-Karjalassa henkilöstö on avainasemassa maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumisessa. Henkilöstön osallistuminen muutoksen suunnitteluun ja tekemiseen on tärkeää, sillä näin varmistamme arjessa toimivat ratkaisut.

Pohjois-Karjalaan on perustettu henkilöstöryhmä, joka koostuu niiden organisaatioiden henkilöstön edustajista, jotka myöhemmin siirtyvät maakunnan palvelukseen. Ryhmän keskeinen tehtävä on kerätä nykyiset henkilöstöön liittyvät käytännöt ja kehittää niitä eteenpäin sekä sopia, mitä käytäntöjä maakunnassa noudatetaan.

Haluamme, että henkilöstö saa kattavasti tietoa koko muutoksen ajan. Henkilöstöviestintää tehdään monipuolisesti mm. organisaatioiden intranetissä, sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeillä, esitteillä sekä näillä nettisivuilla. Päivitämme sivuille henkilöstöä koskevia uutisia ja eri työryhmien muistioita. Periaatteena on avoimuus ja vuorovaikutus.

Toivomme henkilöstöltä kysymyksiä ja vastaamme niihin mahdollisimman nopeasti. Kerro siis näkemyksesi ja evästä valmistelijoita - yhteystiedot löytyvät alta. 

Henkilöstöryhmän koostumuksen ja sen pöytäkirjat löydät tästä linkistä.

Siirtyvä henkilöstö

Pohjois-Karjalassa maakunnan palvelukseen siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti Siun soten ja pelastuslaitoksen henkilöstö, maakuntaliiton työntekijät, maaseutuhallinnon ja maatalouslomituksen henkilöstöä sekä ELY-keskuksen, AVIn ja TE-toimiston työntekijöitä. Henkilöiden siirtymisiä voi tapahtua myös suunnitteilla oleviin valtakunnallisiin palvelukeskuksiin.

Pohjois-Karjalassa muutos tulee olemaan suuri. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa tämänhetkisen tiedon mukaan 1.1.2021 ja siihen tulee työntekijöitä lähes 8 000.
 

yhteystiedot henkilöstö

Lisätietoja

Heli Määttäsen kuva
Heli Määttänen henkilöstöasiantuntija 0295 026 139 heli.maattanen@ely-keskus.fi
Mari Ojalammin kuva
Mari Ojalammi henkilöstösuunnittelija 0400 858 746 mari.ojalammi@pohjois-karjala.fi

Sivu arviointi ja palaute