ajankohtaista pääkuva

Ajankohtaista

angle-left Yhdistykset lähellä ihmistä

Yhdistykset lähellä ihmistä

Yhdistystoiminta ja toimintaryhmät tarjoavat mielekästä tekemistä. Yhteisöllisyys tuo merkityksellisiä kohtaamisia, yhteisöjä ja turvallisuuden tunnetta. 

Erilaisissa elämäntilanteissa arjessa voi tarvita tukea, apua, ohjausta ja neuvontaa. Yhdistysten tarjoama tuki voi auttaa jaksamiseen ja selviytymiseen. Vapaaehtois- ja vertaistoiminta tuo hyvää niin antajalle kuin saajalle. JELLI.FI -palvelusta asukkaat, yhdistykset ja viranomaiset löytävät helposti oman kotikunnan ja maakunnan alueelta toimivat yhdistykset ja järjestöt ja niiden toiminnan.

Yhdistystoiminnalla on merkittävä rooli ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä ja sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisijänä. Yhdistystoiminnan yhtenä vahvuutena on paikallisten tarpeiden tunnistaminen ja paikallistuntemus.

Palvelujen kehittämisessä paikallisesti ja maakunnallisesti on tärkeää huomioida eri alojen yhdistysten asiantuntemus sekä yhdistysten kautta koottu kokemustieto. Tärkeää on myös, että sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät ovat tietoisia yhdistysten tekemästä työstä ja osaavat ohjata ihmisiä yhdistysten tarjoamaan toimintaan.

Tammikuussa olleessa Järjestöt Meijän maakunnassa -tilaisuudessa kerättiin yhdistystoimijoiden toiveita siitä, miten yhdistyksille olisi hyvä tiedottaa maakuntauudistuksesta ja Siun sotesta. Samalla tiedusteltiin miten järjestöt haluaisivat päästä mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun ja suunnitteluun. Tiedon toivottiin olevan selkokielistä ja monikanavaista. 

Toimijat toivoivat konkreettisia erimerkkejä siitä, mitä asiat tarkoittavat yksittäisen ihmisten näkökulmasta ja millaisia palveluja on mahdollisuus saada omalla paikkakunnalla. Toivottiin yhteisiä info- ja keskustelutilaisuuksia Siun soten ja maakuntauudistuksen kanssa eri puolilla Pohjois-Karjalaa.

Lisäksi ammattilaisten jalkautuminen erilaisiin toimintaryhmiin tai asukasiltoihin nähtiin tärkeäksi kanavaksi niin tiedon saannin kuin vaikuttamisen ja palveluiden kehittämisen näkökulmasta.

Seuraava kaikille avoin Järjestöt ja maakuntauudistus -tilaisuus järjestetään 30.5.2018 klo 15 Original Sokos Hotel Kimmelissä Joensuussa.

 

(Teksti: Hanna Kääriäinen)

Sivu arviointi ja palaute