Hankkeen kuvaus

Öljyvapaa ja vähähiilinen Pohjois-Karjala

Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hankkeen tarkoituksena on edistää Pohjois-Karjalan muutosta kohti öljyvapaata ja vähähiilistä maakuntaa, muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, energiatehokkuutta, vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä, etsimällä hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä maakunnasta sekä lisäämällä cleantech-tuotteiden ja -ratkaisuiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Pohjois-Karjalan HINKU-kunnat