metsät ja biotalous pääkuva

Metsät ja biotalous

Metsät ja biotalous

Pohjois-Karjala on asettanut itselleen Öljyvapaa maakunta tavoitteen – Voimistuva biotalous ja ilmastonmuutoksen huomioiminen antaa hyvät mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa resurssiviisaaseen toimintaan. Fossiilisista öljyistä vapaa maakunta on kova, mutta realistinen tavoite.

Metsäala on Pohjois-Karjalan talouden tukijalka. Pelkästään yksityisten metsänomistajien puunmyyntitulot ovat 80–100 miljoonaa euroa vuodessa samalla kun kokonaisuutena kantorahatulot ovat suuruusluokassa 140 miljoonaa vuodessa. Metsäalalla toimii maakunnassa tällä hetkellä noin 3 000 henkilöä puunjalostuksessa, puun korjuussa ja -kuljetuksessa, koneenrakennuksessa, metsäenergian tuotannossa ja metsätaloudessa. Jos taas metsäalaan katsotaan laajemmassa muodossaan metsäbiotaloutena, Pohjois-Karjalassa metsäbiotalouden saralla toimii yli 6 000 henkilöä ja liikevaihtoa alalla kertyy noin 1,7 miljardia euroa. Metsäbiotalouteen on laskettu tällöin mukaan metsätalous, uusiutuva energia, puutuoteteollisuus ja puurakentaminen, sellu- ja kartonkiteollisuus, alaan liittyvä teknologiateollisuus, T&K sektori, koulutus ja hallinto sekä metsiin liittyvä matkailu ja muut ekosysteemipalvelut.

Pohjois-Karjalassa metsät kasvavat erinomaisesti. Maakunnan metsien vuosittainen kasvu on noussut jo 8 miljoonaan kuutioon. Metsäntutkimuslaitoksen Valtakunnan Metsien Inventointiin perustuva laskelma osoittaa, että Pohjois-Karjalan kestävä metsänhakkuutaso on 5,8 miljoonaa kuutiota, eli noin miljoona mottia enemmän kuin tänä päivänä maakunnassa metsiä käytetään. Viime vuosina maakunnan metsien markkinahakkuut ovat olleet tasolla noin 4,8 miljoonaa kuutiota.

Keskeisimmät metsä- ja energia-alaa maakunnassa linjaavat ohjelmat ovat Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012–2015 (Suomen metsäkeskus, Pohjois-Karjala) ja Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto). Mainitut ohjelmat ovat maakuntaohjelman keskeisiä alaohjelmia, joiden toteuttaminen ja seuranta antavat erinomaiset lähtökohdat maakuntaohjelman valinnoille metsä- ja energiateemassa.

Lisätietoja

Pirkka Aulan kuva

Sivu arviointi ja palaute