Tulevaisuusrahasto pääkuva

Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta vuosittain n. 50 uutta hanketta

Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta vuosittain n. 50 uutta hanketta

Yksi keskeisistä rahoitusmuodoistamme on Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto, josta jaetaan vuosittain keskimäärin noin 50 hankkeen rahoitus. Rahaston vuosittain käytettävissä oleva potti on 750 000 euroa.

Rahaston tarkoituksena on edistää maakunnan henkistä ja taloudellista kehitystä ja toimeliaisuutta. Tulevaisuusrahaston hankkeet ovat yleensä kehittämis- ja selvityshankkeita, maakunnan markkinointia ja näkyvyyttä edistäviä ja maakuntaohjelma POKAT:n tavoitteita toteuttavia. Hankkeella pitää siis olla vaikuttavuutta joko paikallisesti tai maakunnallisesti niin, että se parantaa yleistä toimeliaisuutta ja elinvoimaa.

Valtaosa hankkeiden rahoituksesta mahtuu alle 25 000 euron luokkaan ja keskimääräinen tukiprosentti on hanketta kohti ollut n. 30-40 %. Pienempiäkin hankeavustuksia toki myönnetään.

Tyypillisiä tuenhakijoita ovat kunnat, kehittämisyhtiöt, oppilaitokset ja erityisesti yhdistykset ja järjestöt. Yksityishenkilöille ei rahoitusta myönnetä eikä elinkeinotoimintaa harjoittaville yrityksille.

Pari vuotta sitten aloitetussa elokuva- ja av-tuotantojen tukirahoituksessakin on jo saavutettu hyviä tuloksia. Useita elokuvatuotantoja on saatu tämän avulla Pohjois-Karjalaan.

Lisätietoja

profiilikuva

Katja Riikonen

vs. tietopalvelupäällikkö
050 570 3277
katja.riikonen@pohjois-karjala.fi
Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto, tietotekniikka, laajakaista, ICT- ja tietoyhteiskunta-asiat.

PTV-sisältö

Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Rahastosta myönnetään avustuksia kehittämishankkeisiin rahaston käytön periaatteiden mukaan 0 - 70 % hankkeen hyväksyttävästä kustannusarviosta.

Toimi näin

Rahoitusta haetaan Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston rahoitushakemuslomakkeella. Rahastolla on jatkuva haku. Rahoitushakemuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on organisaation nimenkirjoitusoikeus tai joka muutoin vastaa hankkeen toteuttamisesta. Rahoitushakemuksessa esitetään hankesuunnitelma ja kokonaisrahoitustarve (oma rahoitus, muu rahoitus

ja tulevaisuusrahastosta haettava osuus). Muusta rahoituksesta on esitettävä, mistä ja kuinka paljon rahoitusta on haettu ja mahdolliset jo tehdyt päätökset. Rahoitusta voidaan myöntää enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä nettokustannuksista (kustannuksista vähennetty hankkeen mahdolliset tulot). Ennen hakemuksen jätttämistä on syytä olla yhteydessä rahaston hallinnoijaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Kehittämishankkeiden tulee kohdistua pääsääntöisesti Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman mukaisiin painopistealueisiin ja toimintalinjoihin. Rahoitusta voidaan myöntää lisäksi Pohjois-Karjalan tunnetuksi tekemiseen, maakunnan, markkinointiin, edunvalvontaan liittyviin kehittämishankkeisiin, alueellisiin/paikallisiin omaehtoisuuteen perustuviin hankkeisiin ja maakunnan kansainvälistä toimintaa edistäviin hankkeisiin, omarahoitusosuudeksi maakunnan kannalta tärkeiden hankkeiden rahoittamisessa. Rahoitusta ei myönnetä yksityishenkilöille eikä voittoa tavoitteleville yrityksille.

Lomakkeet

  • Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston ohje
  • Rahaston käytön periaatteet ja ohjeistus hankkeen rahoitus- ja maksatushakemusten laadintaan.

Sivu arviointi ja palaute