Maakuntakaava 2 sivun pääkuva

2. vaihemaakuntakaava

2. vaihemaakuntakaava

  • Luonnonvarat ja luontoarvot (sorat, harjut, turvetuotanto ja suot)

  • Erityistoimintojen alueet (energiahuolto, ampumaradat ja melualueet)

  • Muinaisjäännöskohteet

  • Muutokset maakuntakaavan 1. vaiheeseen ja seutukaavoihin (suojelu-, harju- ja maa- ja metsätalousvaltaiset alueet)

Lisätietoja

Pirkka Aulan kuva

Pirkka Aula

aluesuunnittelupäällikkö
050 575 9703
pirkka.aula@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne, metsät ja biotalous.

Jukka Nykäsen kuva

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, biotalouden alueidenkäytölliset ulottuvuudet -hanke

Jyrki Suorsan kuva

Jyrki Suorsa

liikenneasiantuntija
050 466 8511
jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmätyö, virkistys ja vapaa-ajan toiminnot

Heikki Viinikan kuva

Heikki Viinikka

maakuntakaava-asiantuntija (poissa 31.7. asti)
050 593 7269
heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, paikkatieto

Sivu arviointi ja palaute