Maakuntakaava 1 sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

1. vaihemaakuntakaava

1. vaihemaakuntakaava

 • Aluerakenne ja yhteysverkot

 • Taajamatoimintojen ja keskustatoimintojen alueet

 • Vähittäiskaupan suuryksiköt

 • Palvelujen ja hallinnon alueet

 • Teollisuus ja työpaikka-alueet

 • Kyläalueet

 • Kulttuuriympäristöt

 • Luonnonvarat

 • Erityistoimintojen alueet (jätehuolto, energiahuolto, kaivosalueet, puolustusvoimien ja rajavartioston alueet, moottorirata-alueet)

 • Suojelualueet

 • Rantojen käyttö

 • Virkistys- ja matkailualueet

Lisätietoja

Pasi Pitkänen

aluesuunnittelupäällikkö
0400 832 572
pasi.pitkanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus alue- ja yhdyskuntarakenne metsäbiotalous.

Jukka Nykäsen kuva

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus kulttuuri- ja luonnonympäristö vaikutusten arviointi riista- ja suurpetoasiat.

Jyrki Suorsan kuva

Jyrki Suorsa

liikenneasiantuntija
050 466 8511
jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus liikennejärjestelmätyö rantojen käyttö.

Heikki Viinikan kuva

Heikki Viinikka

maakuntakaava-asiantuntija
050 593 7269
heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus paikkatieto virkistys ja vapaa-ajan toiminnot.

Sivu arviointi ja palaute