Maakuntakaava 1 sivun pääkuva

1. vaihemaakuntakaava

1. vaihemaakuntakaava

 • Aluerakenne ja yhteysverkot

 • Taajamatoimintojen ja keskustatoimintojen alueet

 • Vähittäiskaupan suuryksiköt

 • Palvelujen ja hallinnon alueet

 • Teollisuus ja työpaikka-alueet

 • Kyläalueet

 • Kulttuuriympäristöt

 • Luonnonvarat

 • Erityistoimintojen alueet (jätehuolto, energiahuolto, kaivosalueet, puolustusvoimien ja rajavartioston alueet, moottorirata-alueet)

 • Suojelualueet

 • Rantojen käyttö

 • Virkistys- ja matkailualueet

Alueidenkäyttö yhteystiedot

Lisätietoja

Kuva Pirkka Aulasta
Pirkka Aula aluesuunnittelupäällikkö 050 575 9703 pirkka.aula@pohjois-karjala.fi
Kuva Jukka Nykäsestä
Jukka Nykänen ympäristösuunnittelija 050 412 0717 jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Kuva Jyrki Suorsasta
Jyrki Suorsa maakuntasuunnittelija 050 466 8511 jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
Heikki Viinikka maakuntasuunnittelija (poissa 31.7. asti) 050 593 7269 heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi

Sivu arviointi ja palaute