älykkäät ekosysteemit pääkuva

Navigaatiovalikko

älykkäät ekosysteemit logot

Älykkäät ekosysteemit

Älykkäät ekosysteemit -hanke

Pohjois-Karjalan maakunnan merkittävimmät vientialat ovat metsäbiotalous sekä teknologia ja materiaalit. Ne on valittu myös maakunnan älykkään erikoistumisen strategiassa osaamisen kärkialoiksi. Huippuosaamisen lisäksi strategiassa on tunnistettu yhteiskunnallisia haasteita – esim. teollinen uudistuminen – joihin vastatakseen pohjoiskarjalaiset toimijat voivat kehittää uusia ratkaisuja. Eri indikaattoreiden perusteella on kuitenkin nähtävissä, että pohjoiskarjalaisten yritysten panostus ja resurssit tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan ovat huolestuttavan alhaisella tasolla verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon.

Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hankkeen tavoitteena on toteuttaa maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa mm. kehittämällä metsäbiotalouden ja teknologiateollisuuden klusteritoimintaa kohti ekosysteemistä toimintamallia. Ekosysteemit koostuvat sekä yrityksistä että alueen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioista. Ekosysteemien toiminnassa korostuvat avoin yhteistyö ja yhteinen kehittäminen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla on julkisen sektorin toimijana merkittävä vaikutus ekosysteemien muodostumisessa ja niiden toiminnan mahdollistamisessa muun muassa infrastruktuurin ja rahoituksen kautta. Hankkeen ja sen toimintaan sitoutuneiden sidosryhmien avulla luodaan edellytykset innovaatioekosysteemien muodostumiselle Pohjois-Karjalaan.

Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilotti

Pohjois-Karjala on valittu yhdessä muiden Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa mukaan Euroopan komission ELMO-pilottiin (Alueiden elinkeinot murroksessa -pilotti). Vuonna 2018 pilotissa valmisteltiin Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia. Vuosina 2019–2020 siirrytään konkreettiseen toimintaan ja tuetaan EU-rahoituksella mikro- ja pk-yritysten tuotekehitystä.

ELMO-pilotissa kootaan maakuntien rajat ylittäviä konsortioita, joihin kuuluu mikroyrityksiä, pk-yrityksiä sekä tutkimus- ja kehitystoimijoita. Pilotin teemana on "Puu ja Metsä" ja yhteistyökumppaneita haetaan koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta. Tarkoituksena on löytää yhteistyössä uusia keinoja pidentää puun ja metsän arvoketjua sekä kasvattaa niiden jalostusarvoa. Kehitystyössä voidaan hyödyntää useiden eri alojen osaamista, esim.

  • digitalisaation tarjoamia älyratkaisuja

  • metsien monimuotoista käyttöä tukevia ratkaisuja

  • substituuttimallia tukevia ratkaisuja (fossiilisten raaka-aineiden korvaamista uusiutuvilla).

ELMO-pilotin kohteiksi etsitään tuotteita ja palveluita, joista on jo olemassa prototyyppi. Tarkempi suunnitelma tuen hakemisesta julkaistaan kevään 2019 aikana.

Some Jako Global

Projektipäällikkö

Anniina Kontiokorpi Projektipäällikkö (15.2.2019 saakka)

Projektiasiantuntija

Kirsi Taskinen Projektiasiantuntija, Elinkeinot murroksessa ELMO -pilotti 050 475 1669 kirsi.taskinen@pohjois-karjala.fi

Sivu arviointi ja palaute