älykkäät ekosysteemit pääkuva

Navigaatiovalikko

älykkäät ekosysteemit logot

Älykkäät ekosysteemit

Älykkäät ekosysteemit -hanke

Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen strategian osaamiskärkialat, metsäbiotalous sekä teknologiat ja materiaalit, ovat maakunnan merkittävimmät vientialat. Huippuosaamisen lisäksi strategiassa on tunnistettu yhteiskunnallisia haasteita, kuten teollinen uudistuminen, joihin vastatakseen pohjoiskarjalaiset toimijat voivat ottaa käyttöön ja kehittää uusia ratkaisuja. Eri indikaattoreiden valossa on kuitenkin nähtävissä, että pohjoiskarjalaisten yritysten panostus ja resurssit TKI-toimintaan ovat huolestuttavan alhaisella tasolla verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon.

Hankkeen tavoitteena on toimeenpanna Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen strategian mukaista toimintaa muun muassa kehittämällä metsäbiotalouden ja teknologiateollisuuden klusteritoimintaa kohti ekosysteemistä toimintamallia, jossa avoimen yhteistyön ja -kehittämisen merkitys korostuvat. Ekosysteemit koostuvat yritysten ohella myös alueen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioista. Julkinen sektori ei voi johtaa ekosysteemien toimintaa, mutta sillä on merkittävä vaikutus ekosysteemien muodostumisessa ja niiden toiminnan mahdollistamisessa muun muassa infrastruktuurin ja rahoituksen kautta. Hankkeen ja sen toimintaan sitoutuneiden sidosryhmien toiminnan kautta luodaan toimintaedellytykset innovaatioekosysteemien muodostumiseksi Pohjois-Karjalaan.

Some Jako Global

Lisätietoja

Anniina Kontiokorven kuva

Anniina Kontiokorpi

projektipäällikkö
050 414 4816
anniina.kontiokorpi@pohjois-karjala.fi
Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hanke, Älykkäät ekosysteemit -hanke

Sivu arviointi ja palaute