Alueidenkäyttö sivun pääkuva

Alueidenkäyttö vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen

Alueidenkäyttö vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen

Suunnittelemme koko Pohjois-Karjalan eli 13 kunnan alueella maankäytön kokonaisuutta yli kuntarajojen. Ratkaisuilla on suuri vaikutus siihen, millaiselta maakunta näyttää vuosikymmenten kuluttua.

Suunnittelukokonaisuuteen kuuluvat kaupungit, maaseutu, liikenne, luonnonympäristö ja elinkeinot.

Työkalujamme ovat maakuntakaava, liikennejärjestelmäsuunnitelmat, maankäytön seuranta sekä selvitykset ja paikkatietoanalyysit.

Some Jako Global

Lisätietoja

Pirkka Aulan kuva

Pirkka Aula

aluesuunnittelupäällikkö
050 575 9703
pirkka.aula@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne, metsät ja biotalous.

Jukka Nykäsen kuva

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, biotalouden alueidenkäytölliset ulottuvuudet -hanke

Jyrki Suorsan kuva

Jyrki Suorsa

liikenneasiantuntija
050 466 8511
jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmätyö, virkistys ja vapaa-ajan toiminnot

Heikki Viinikan kuva

Heikki Viinikka

maakuntakaava-asiantuntija (poissa 31.7. asti)
050 593 7269
heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, paikkatieto

Sivu arviointi ja palaute